Kredito > Informacja dot. Pośrednika kredytu konsumenckiego

Informacja dot. Pośrednika kredytu konsumenckiego

Informacja dot. Pośrednika kredytu konsumenckiego

INFORMACJA
dot. POŚREDNIKA KREDYTU KONSUMENCKIEGO

udzielana zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Firma Pośrednika kredytu konsumenckiego
HABZA Group Sp. z o.o.
Siedziba Pośrednika kredytu konsumenckiego
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
Numer w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego
RPK000616
Zakres umocowania pośrednika kredytu kosumenckiego
Habza Finanse Sp. z o.o. jest umocowany przez Klienta do dokonywania czynności związanych z pośredniczeniem finansowym przy zawarciu przez Klienta umowy o kredyt/pożyczkę:
Procedury składania skarg na pośredników w trybie wewnętrznym i sposób korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia skarg i odwołań
Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zostały określone w Regulaminie składania reklamacji Habza Group Sp. z o.o., który jest dostępny w siedzibie spółki, a także dostępny jest na stronie internetowej www.habza.com.pl. Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób: · w siedzibie spółki HABZA Group Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, · przesyłając list na adres: HABZA Group Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, · dzwoniąc pod numery telefonów: 22 428 30 05, 602 550 802, dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 19:00. Opłaty za połączenie z Infolinią z telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci. · Poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres reklamacje@habza.com.pl
Wynagrodzenie pośrednika kredytu konsumenckiego
HABZA Group Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie od kredytobiorców i pożyczkobiorców.

Habza Finanse – Profesjonalna Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim złożysz wniosek o kredyt sprawdź swoje możliwości spłaty. Oszacowanie zdolności kredytowej z naszą pomocą jest bezpłatne, a może znacząco ułatwić Ci starania o kredyt. Zweryfikujemy o jak wysoki kredyt możesz się starać, jak wysoką ratę jesteś w stanie spłacać oraz gdzie złożyć wniosek, aby nie narażać się na decyzję odmowną.

PRZEJDŹ DO KALKULATORA