Upadłość konsumencka

Kredito > Trudne długi > Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Poznaj zalety i wady tego rozwiązania

Czy upadłość konsumencka to jedyny sposób na wyjście ze spirali długów?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie, w dużej mierze sądowe, przeznaczone dla osób prywatnych, mające na celu oddłużenie i polegające na zaspokojeniu wierzycieli (poprzez np. sprzedaż majątku dłużnika) albo umorzeniu części lub całości długów. Wnioskować o nią mogą zarówno osoby, których zadłużenie wynika z choroby lub utraty pracy, jak i ci, którzy zadłużyli się przez niefrasobliwe podejście do finansów.

Upadłość konsumencka

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest jedną z opcji dostępnych osobom fizycznym, które dotknęła chroniczna niewypłacalność. Skierowana jest tylko i wyłącznie do osób prywatnych, nie posiadających działalności gospodarczej (w dniu złożenia wniosku). Jeżeli więc jesteś właścicielem firmy i chcesz wnioskować o upadłość konsumencką, musisz najpierw ją zamknąć.

Upadłość konsumencka

Jako Kredito pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu się do wnioskowania o upadłość konsumencką. Współpracujemy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w tego typu procedurach, doradzamy i wspieramy. Przeanalizujemy dla Ciebie także inne, alternatywne opcje – być może istnieje bowiem rozwiązanie, dzięki któremu uda Ci się uniknąć ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Mamy w tym duże doświadczenie.

Upadłość konsumencka

Pamiętaj, że upadłość konsumencka nie jest pójściem na łatwiznę, obejściem prawa i wymiganiem się od spłaty długów. Dotyczy ono tylko zobowiązań, które powstały do dnia wnioskowania o upadłość, a w postępowaniu następuje likwidacja przynajmniej części majątku dłużnika (celem zaspokojenia wierzycieli). Upadłość konsumencka jest procedurą istotną z punktu widzenia systemu finansowego, jednak obarczoną również konsekwencjami, z których trzeba zdawać sobie sprawę.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Jakie warunki muszę spełnić, aby ubiegać się o upadłość konsumencką?

Warunek pierwszy

Miejsce zamieszkania w Polsce oraz status konsumenta – czyli brak czynnej działalności gospodarczej. Jeżeli masz firmę, to aby wnioskować o upadłość konsumencką musisz ją najpierw zamknąć.

Upadłość konsumencka

Warunek drugi

Niewypłacalność, czyli brak możliwości terminowego regulowania posiadanych zobowiązań (nie tylko rat, ale i abonamentów czy innych opłat) na bieżąco oraz zaległości w płatnościach.

Upadłość konsumencka

Warunek trzeci

W ciągu ostatnich 10 lat nie miałeś/aś przeprowadzanej procedury ogłaszania upadłości konsumenckiej, w której doszło do umorzenia zobowiązań.

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Czy upadłość konsumencka to ostateczność?

Nie czekaj, aż będzie trzeba ogłosić upadłość konsumencką!

Procedura upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem, które warto rozważyć w bardzo trudnej sytuacji finansowej – i, co za tym idzie, jest rozwiązaniem ostatecznym. Wiąże się z różnymi konsekwencjami, których po ogłoszeniu upadłości przez sąd nie da się już cofnąć (jak m.in. przekazanie praw do zarządzania Twoim majątkiem syndykowi). Zanim więc złożysz taki wniosek, sprawdź wszystkie opcje: przeanalizujemy Twoją sytuację i postaramy się zdobyć dla Ciebie kredyt i pożyczkę na spłatę tych zobowiązań.

Wypełnij wniosek

Przeczytaj również

Jakich długów upadłość konsumencka nie umorzy?

Upadłość konsumencka daje duże możliwości w zakresie umarzania długów: możemy umorzyć zarówno zadłużenie wynikające z kredytów i pożyczek, limitów w koncie i kartach debetowych czy kredytowych, a nawet długi wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, powstaje Plan Spłaty Wierzycieli – pod warunkiem, iż dłużnik posiada majątek, który może ich zaspokoić. Jeżeli jednak jest „trwale niezdolny do spłaty zobowiązań”, to są one umarzane ze względu na brak możliwości wykonania egzekucji.

Za sprawą zmian w prawie z 2020 roku, upadłość konsumencka dostępna jest zarówno dla tych osób, które w długi popadły w związku z sytuacjami losowymi (takimi jak choroba, nagła i niezawiniona utrata pracy czy śmierć małżonka), jak i dla tych, które zadłużały się w nieodpowiedzialny sposób. Ustawodawca uznał bowiem, że i takie osoby powinny mieć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej – dotyczy to jednak długów powstałych wyłącznie do dnia złożenia wniosku, nie później.

Dowiedz się więcej

Nasza firma w liczbach

Mamy ogromne doświadczenie w naszej dziedzinie

zadowolonych klientów

0

zadowolonych klientów

Pomogliśmy pozyskać kredyty i pożyczki dla około 750 klientów

złotych

0

złotych

Wartość łączna pozyskanych kredytów i pożyczek wynosi około 1 500 000 zł

lat

0

lat

Od 7 lat pomagamy naszym klientom pozyskiwać środki finansowe

produktów

0

produktów

Oferujemy szeroką gamę produktów finansowych dla osób zadłużonych i nie tylko

Upadłość konsumencka

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka

Chociaż upadłość konsumencka jest procedurą, która jest użyteczna i skuteczna w wielu przypadkach, to nie można zapominać, iż wiąże się z konkretnymi konsekwencjami dla osób o nią wnioskujących. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oddajemy kontrolę nad swoim majątkiem syndykowi, który przejmuje prawa do zarządzania nim. Co więcej, nie możemy też np. bezpodstawnie rzucić pracy, bo może to skutkować umorzeniem postępowania w tej sprawie.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Jak to wygląda?

Zobacz, jak przebiega proces upadłości konsumenckiej:

strzałka

1. Ogłoszenie upadłości

Wyznaczenie syndyka, spełnienie przez niego obowiązków informacyjnych, ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika oraz składników masy upadłościowej.

2. Likwidacja masy upadłościowej

W jej skład wchodzi cały majątek należący do dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego.

strzałka

3. Oddłużenie

Różnymi sposobami w zależności od możliwości i ustaleń (plan spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań na 5 lat, umorzenie zobowiązań); wykonanie ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

4. Zakończenie

Zakończenie postępowania upadłościowego oraz umorzenie niespłaconych zobowiązań.

Upadłość konsumencka

Czy sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka

Niestety, może. Bierze pod uwagę przede wszystkim dwie kwestie: ilość wierzycieli (jeżeli posiadasz tylko jednego, to sąd niemalże na pewno oddali wniosek) oraz faktyczna niewypłacalność, co do której nie może być żadnych wątpliwości. Zanim więc zdecydujesz się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką, rozważ wszystkie swoje opcje. Przeanalizujemy Twoją sytuację i sprawdzimy, czy możesz ubiegać się kredyt lub pożyczkę, która pokryje Twoje długi.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

W przypadku dużych problemów finansowych oraz chronicznej niewypłacalności egzekucja komornicza jest sytuacją często spotykaną. Ustawodawca uznał więc, że jej istnienie nie powinno przekreślać szans na uzyskanie upadłości konsumenckiej i umożliwił wnioskowanie o nią również osobom, które posiadają aktywne komornicze tytuły wykonawcze. Co więcej, jeżeli sąd przychyli się do wniosku i ogłosi upadłość konsumencką dłużnika, komornik będzie musiał zawiesić prowadzone przez siebie postępowanie.

Jakie znaczenie ma fakt przyczynienia się dłużnika do powstania długu?

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych możliwe stało się złożenie wniosku o upadłość konsumencką również w przypadku, w którym sama osoba wnioskująca przyczyniła się do powstania długu. Ma to swoje konsekwencje przy ustalaniu Planu Spłaty Wierzycieli: jeżeli nie przyczynił się on do powstania długu, plan ten może trwać maksymalnie 36 miesięcy; jeżeli miał w tym udział – będzie to okres od minimalnie 3 do 7 lat).

Przykład reprezentatywny

Upadłość konsumencka

Jesteśmy biurem pośrednictwa kredytowego – działamy w imieniu klienta.

Upadłość konsumencka

Nie jesteśmy związani umowami z bankami udzielającymi finansowania. Nie udzielamy kredytów i pożyczek ze środków własnych.

Upadłość konsumencka

Nie pośredniczymy w uzyskiwaniu krótkoterminowych kredytów z terminem spłaty całej kwoty w terminie 60 dni ( lub krótszym ).

Upadłość konsumencka

Nie pobieramy przedpłat.

Upadłość konsumencka

Maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania - 9,60%

Upadłość konsumencka

Okres kredytowania wynosi od 3 miesięcy do 144 miesięcy.

Nasze wynagrodzenie jest płatne, na podstawie zawartej umowy pośrednictwa kredytowego, tylko w przypadku uzyskania kredytu/pożyczki, podpisania umowy kredytowej przez klienta i uruchomieniu środków przez bank lub instytucję finansową. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem w zależności m.in. od skomplikowania sytuacji, wkładu pracy i sytuacji finansowej – wynosi maksymalnie 20 % od kwoty faktycznie uzyskanego finansowania.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie modelowym: kwota udzielonego kredytu netto ( do dyspozycji klienta) 120 000,00 zł, całkowita kwota kredytu brutto 126 302,49 zł, okres kredytowania 120 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 7,9 % [zmienne], całkowity koszt kredytu wynosi 63 807,60 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 6 302,49 zł, odsetki od kredytu 57 505,11 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,60 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 183 807,60 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w Ty, spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.10.2021 r.

Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta po złożeniu wniosku kredytowego i przedstawieniu wymaganych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przykład wskazuje dane orientacyjne i ma niewiążący charakter. Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej zależy od zdolności kredytowej klienta i możliwości spłaty kredytu

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim złożysz wniosek o kredyt sprawdź swoje możliwości spłaty. Oszacowanie zdolności kredytowej z naszą pomocą jest bezpłatne, a może znacząco ułatwić Ci starania o kredyt. Zweryfikujemy o jak wysoki kredyt możesz się starać, jak wysoką ratę jesteś w stanie spłacać oraz gdzie złożyć wniosek, aby nie narażać się na decyzję odmowną.

PRZEJDŹ DO KALKULATORA