Kredito > Kredyty bez zdolności > Kredyt na studia — na czym polega i jak działa?

Kredyt na studia — na czym polega i jak działa?

Ekspert Kredito

Kredyt na studia to jeden ze sposobów na udźwignięcie kosztów utrzymania (mieszkania, jedzenia, podręczników i nie tylko) w czasie nauki w szkole wyższej, stworzony przede wszystkim z myślą o studentach z mniej zamożnych rodzin. Jak dokładnie on działa i co jeszcze warto o nim wiedzieć? 

Kredyt na naukę — czy jest taki produkt finansowy?

Nie we wszystkich krajach istnieje taki produkt finansowy, jak preferencyjny kredyt studencki. W niektórych państwach co prawda banki wprowadzają tego typu oferty, ale są one czysto komercyjne i nie różnią się znacząco warunkami spłaty od klasycznych kredytów.

W Polsce funkcjonuje jednak dedykowany kredyt na studia, dofinansowywany przez państwo i udzielany przez wybrane banki. Naukę można sfinansować także innymi produktami finansowymi, takimi jak kredyt gotówkowy, natomiast specjalny kredyt studencki charakteryzuje się preferencyjnymi zasadami, które czynią go korzystnym rozwiązaniem.

Oprócz klasycznego kredytu studenckiego, który jest dostępny dla studentów wszystkich kierunków, funkcjonuje także kredyt na studia medyczne, stworzony z myślą o osobach pobierających odpłatnie nauki na kierunku lekarskim.

Kluczowe zasady kredytu studenckiego

Najważniejsze zasady kredytu studenckiego dotyczą jego parametrów i warunków spłaty. To stosunkowo elastyczny produkt finansowy, który pozwala kredytobiorcy dopasować go do swojej aktualnej sytuacji finansowej. Kwota kredytu studenckiego może wynosić od 400 do 1000 złotych, wypłacanych co miesiąc przez 10 miesięcy w roku (w przypadku kredytu na studia medyczne obowiązują inne zasady, a kwota jest znacznie wyższa). 

Student może pobierać środki już od 1 roku nauki, ale ma także możliwość wnioskowania o kredyt na naukę na późniejszym etapie. Jest także opcja podwyższenia lub obniżenia wypłacanej kwoty już po przyznaniu kredytu.

Oprocentowanie kredytu studenckiego równa się sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP — jest więc znacznie niższe niż w przypadku klasycznych, ogólnodostępnych kredytów i pożyczek. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłacania jedynie połowy naliczonych odsetek, ich druga część jest dotowana ze środków państwowych.

W przeciwieństwie do większości kredytów spłata nie zaczyna się od razu po zaciągnięciu zobowiązania. Umowa o kredyt studencki przewiduje możliwość rozpoczęcia spłaty zobowiązania (i naliczania odsetek) po 2 latach od ukończenia studiów lub Szkoły Doktorskiej. Istnieje ponadto możliwość umorzenia części kwoty kredytu w przypadku osób, które znalazły się w gronie 10% najlepszych absolwentów lub są w trudnej sytuacji życiowej, utrudniającej spłatę zadłużenia.

Kto może dostać kredyt studencki?

Kredyty dla studentów są dostępne niezależnie od trybu nauki. Nie są one ograniczone do osób, które wybrały tryb stacjonarny (dzienny). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć kredyt na studia niestacjonarne (nazywany także kredytem na studia zaoczne) bądź wieczorowe. 

Oferta dotyczy zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich (do 30 roku życia) oraz Szkoły Doktorskiej (do 35 roku życia). Nie można natomiast liczyć na preferencyjny kredyt na studia podyplomowe.

Jest jednak jeden podstawowy warunek kredytu studenckiego, który ma zapewnić, że środki trafią przede wszystkim do najbardziej potrzebujących. Mianowicie co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyznacza próg dochodu na osobę w rodzinie, którego nie można przekroczyć, aby móc liczyć na finansowanie.

W roku akademickim 2023/2024 maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, która pozwala na otrzymanie kredytu studenckiego w Polsce,  wynosi 3.500 zł netto.

Jak uzyskać kredyt studencki?

Kredyt studencki jest dotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który może funkcjonować także jako poręczyciel kredytu, gdy rodzice studenta nie są w stanie pełnić takiej roli. Natomiast to nie do niego należy się kierować, chcąc zaciągnąć tego typu zobowiązanie. Wnioski trzeba składać bezpośrednio w banku, który będzie później wypłacał środki.

Odpowiedź na pytanie, w jakich bankach kredyt studencki jest dostępny, może zmieniać się wraz z upływem czasu. Aktualnie w swojej ofercie mają go PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., a także Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze).

W jakim banku udzielany jest kredyt studencki na studia za granicą?

Dofinansowywany przez państwo polskie kredyt na naukę dotyczy jedynie studiów na rodzimych uczelniach. W przypadku, gdy interesuje nas kredyt na studia za granicą, na przykład kredyt na studia w Anglii, trzeba szukać ofert wśród banków funkcjonujących w kraju nauki.

Chcąc zaciągnąć konkretnie kredyt na studia w UK, warto pamiętać, że po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej polscy studenci stracili związane z tym przywileje. Otrzymanie rządowego kredytu studenckiego w Wielkiej Brytanii wymaga więc posiadania statusu pre-settled lub settled, co nie było wcześniej wymagane wobec obywateli UE. 

Pozostaje tradycyjna, komercyjna pożyczka na studia w Anglii na normalnych zasadach, która jednak również może być trudna do uzyskania bez spełniania wspomnianego kryterium.

Rata kredytu studenckiego — ile średnio wynosi?

Rata kredytu studenckiego jest zależna od kilku kluczowych czynników — przede wszystkim od tego, przez jak długo i w jakiej kwocie kredytobiorca pobierał środki. Znaczenie ma także, czy kwota kredytu została częściowo umorzona, czy to z uwagi na znajdowanie się w gronie najlepszych absolwentów, czy trudną sytuację życiową.

Jednak, kiedy zna się już te okoliczności, łatwo można obliczyć zarówno, jak długo, jak i w jakiej kwocie (orientacyjnie) będzie się spłacało kredyt na studia. Liczba rat będzie dwukrotnie wyższa od ilości wypłaconych transz, jeśli więc na przykład pobierało się środki przez 20 miesięcy, rat będzie 40. Z kolei kwota raty będzie równała się połowie otrzymywanej kwoty (przy 1000 złotych kredytu miesięcznie  — 500 złotych raty), powiększonej o połowę naliczonych odsetek. 

Jak złożyć wniosek o kredyt studencki online?

Banki obecnie udzielające tego typu zobowiązań nie przewidują możliwości składania wniosku o kredyt studencki online. Konieczne jest złożenie kompletu dokumentów w jednej z placówek wybranej instytucji.

Umowa o kredyt studencki — na co zwracać uwagę?

Analizując poszczególne oferty kredytów dla studentów, warto zwrócić uwagę na kwestię wysokości opłat pobieranych przez bank. Oprócz odsetek od kredytu mogą być bowiem naliczane także inne opłaty, na przykład prowizja za wypłatę każdej transzy.

Niekiedy tego typu opłaty są znoszone dla osób, które prowadzą w danej instytucji rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Za przelew transzy na konto w innym banku może być pobrana także osobna, dodatkowa opłata manipulacyjna oprócz prowizji.

Najważniejsze informacje o kredycie studenckim — podsumowanie

Ważnych informacji o kredycie studenckim jest naprawdę wiele, ponieważ ten produkt finansowy znacząco różni się od popularnych, ogólnodostępnych zobowiązań, takich jak kredyt gotówkowy. Warto przede wszystkim pamiętać o tym, kto może dostać kredyt studencki i jak przebiega jego spłata (wymagana dopiero 2 lata po zakończeniu studiów, możliwość umorzenia części kapitału, niskie oprocentowanie kredytu studenckiego).

Na pierwszy rzut oka odpowiedź na pytanie, jak uzyskać kredyt studencki może się wydawać skomplikowana, ale w praktyce, jeśli będzie się dobrze przygotowanym, cały proces powinien przebiec sprawnie i bezproblemowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim złożysz wniosek o kredyt sprawdź swoje możliwości spłaty. Oszacowanie zdolności kredytowej z naszą pomocą jest bezpłatne, a może znacząco ułatwić Ci starania o kredyt. Zweryfikujemy o jak wysoki kredyt możesz się starać, jak wysoką ratę jesteś w stanie spłacać oraz gdzie złożyć wniosek, aby nie narażać się na decyzję odmowną.

PRZEJDŹ DO KALKULATORA