Przekredytowanie

Przekredytowanie — czym jest i jak się od niego uwolnić?

Przekredytowanie to pojęcie, które nie jest jeszcze powszechnie znane, ale z roku na rok zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Coraz więcej Polaków ma problem z nadmiernym zadłużeniem, w związku z czym warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Co to przekredytowanie, dlaczego jest takie groźne i jak sobie z nim poradzić?

Czym jest przekredytowanie?

Najczęściej udzielana odpowiedź na pytanie, co to przekredytowanie, definiuje je jako sytuację, w której suma miesięcznych rat dłużnika przekracza połowę jego zarobków netto.

Jeśli więc na przykład ktoś zarabia 4000 złotych, ale po zsumowaniu kredytów i pożyczek co miesiąc musi przeznaczać na spłatę zadłużenia ponad 2000 złotych, można mówić o przekredytowaniu. 

Czy przekredytowanie kredytu hipotecznego jest możliwe?

Przekredytowanie może dotyczyć różnego typu zobowiązań, w tym kredytów hipotecznych. Kredyty mieszkaniowe niekiedy znacząco się do niego przyczyniają, z uwagi na ich duże kwoty i ryzyko związane ze zmiennymi stopami procentowymi (w przypadku wielu kredytobiorców — istnieje jednak także możliwość zaciągnięcia kredytu z oprocentowaniem stałym).

Ustalając ratę kredytu hipotecznego, dłużnicy zwykle dbają o to, aby była ona w pełni w zasięgu ich możliwości finansowych, najlepiej z pewnym zapasem. Jednak w sytuacji, gdy w przeciągu kilku miesięcy czy roku gwałtownie rosną stopy procentowe, a wraz z nimi rata, nawet o kilka tysięcy złotych, stosunek długu do zarobków zacznie prezentować się znacznie mniej optymistycznie. Przekredytowanie kredytu hipotecznego jest więc realnym zagrożeniem.

Kto może mieć problem z przekredytowaniem?

Problemy z przekredytowaniem stają się coraz częściej spotykane. Mogą dotknąć praktycznie każdego — nawet osoby, które w momencie zaciągania posiadanych zobowiązań finansowych znajdowały się w dobrej sytuacji. Czy to z uwagi na zmiany w życiu osobistym, czy trudności dotykające całej populacji, takie jak inflacja i masowe zwolnienia w wielu branżach.

Niektórzy dłużnicy, widząc zbliżający się termin płatności rat (lub całości zobowiązania w przypadku pożyczek krótkoterminowych, czyli tak zwanych chwilówek), decydują się na zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich. Łatwo w ten sposób wpaść w spiralę długów i przyspieszyć proces przekredytowania

Każda kolejna chwilówka będzie bowiem powiększała łączne zadłużenie, jednocześnie cały czas utrzymując pożyczkobiorcę w stresie, z uwagi na brak możliwości spłaty całej kwoty w krótkim terminie. Warto być tego świadomym i uniknąć wpadnięcia w pętlę zadłużenia, a zamiast tego podjąć inne, skuteczniejsze i bezpieczniejsze kroki w kierunku wyjścia z przekredytowania, które zostaną omówione w dalszej części tego artykułu.

Jak dochodzi do przekredytowania?

Chociaż próg przekredytowania przyjmuje się na wysokości połowy wynagrodzenia netto, to w praktyce każda sytuacja może być inna. Wiele osób nie posiada bowiem całkowicie stabilnego źródła dochodu, na przykład prowadzi własną firmę lub rozlicza się na zasadzie prowizji, w związku z czym zarobki różnią się w poszczególnych miesiącach. Koszty utrzymania również bywają bardzo różnorodne, choćby w zależności od lokalizacji.

Przekredytowanie może być skutkiem właśnie wahania zarobków (i wahania wspomnianych już stóp procentowych), ale także wielu sytuacji losowych. Utrata pracy z powodów niezależnych od pracownika (np. kryzys w branży), choroba, konieczność opieki nad znajdującym się w ciężkim stanie członkiem rodziny — możliwości jest bardzo wiele. W takich przypadkach wzrastają koszty, a spada wynagrodzenie, co szybko znacząco zmienia stosunek zarobków netto do rat zobowiązań.

Najważniejsze skutki przekredytowania

Przekredytowanie może mieć bardzo różnorodne skutki, zarówno stosunkowo mało dolegliwe, jak i niezwykle poważne. W pierwszej kolejności zbyt duże zadłużenie w porównaniu do dochodów może oznaczać konieczność rezygnacji z rozrywek i innych opcjonalnych wydatków.

Kiedy sytuacja się pogorszy, pojawi się problem z regulowaniem zadłużeń na czas. To z kolei przyczyni się do naliczania odsetek za opóźnienie (a także dodatkowych opłat związanych z windykacją) i negatywnych wpisów w BIK-u.

Na dłuższą metę przekredytowanie może także oznaczać pojawienie się danej osoby na listach dłużników (co może utrudnić nie tylko zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek, ale nawet np. podpisanie umowy o abonament telefoniczny lub internetowy). W przypadku, gdy opóźnienie w spłacie będzie się przydłużać i nie uda się wypracować porozumienia, jest także duże prawdopodobieństwo wstąpienia wierzyciela na drogę sądową. 

Ta z kolei kończy się egzekucją komorniczą. W przypadku przekredytowania kredytu hipotecznego pojawia się nawet ryzyko zajęcia nieruchomości, chociaż każdy przypadek jest inny i wiele zależy także m.in. od wysokości zadłużenia i możliwości finansowych dłużnika.

Przekredytowanie a zdolność kredytowa

Nie bez powodu we wnioskach o kredyty i pożyczki znajdziemy zarówno pytania o dochody, jak i koszty utrzymania oraz sumę miesięcznych rat wszystkich spłacanych obecnie zobowiązań (kredytów i pożyczek, w tym pozabankowych). Bank wykorzysta te dane do obliczenia zdolności kredytowej, a więc oceny, czy wnioskującego stać na terminową spłatę długu. Tymczasem przekredytowanie jest sygnałem, że budżet potencjalnego kredytobiorcy może nie wytrzymać kolejnego zobowiązania, nawet jeśli dotychczas był on wzorowym klientem.

W związku z tym również w przypadku osób, którym aktualnie przekredytowanie kredytami, pożyczkami i innymi produktami nie sprawia problemów natury finansowej, może się ono prędzej czy później dać we znaki. Na przykład w momencie, w którym pojawi się konieczność zaciągnięcia większego zobowiązania (kredytu hipotecznego, samochodowego). Wtedy też może okazać się konieczna spłata części zadłużenia w celu podwyższenia zdolności kredytowej.

Czy przekredytowanie jest niebezpieczne?

Jak wyraźnie wskazują opisane powyżej potencjalne skutki przekredytowania, w najlepszym przypadku może ono być uciążliwe, a w najgorszym — być przyczyną życiowej tragedii, w tym nawet utraty domu. 

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kolejnego zobowiązania finansowego powinno być w związku z tym zawsze poprzedzone dokładną weryfikacją swoich możliwości finansowych, tak, aby nie przekroczyć progu nadmiernego zadłużenia. 

Jak wyjść z przekredytowania?

W oczach dłużników przekredytowanie oznacza często sytuację bez wyjścia, w rzeczywistości jednak może się okazać, że to tylko pozory i jest szansa na wyjście z pętli zadłużenia. Najlepiej jednak nie zwlekać, ponieważ sytuacja będzie z każdym dniem się pogarszać. Im szybciej poszuka się korzystnego rozwiązania, tym większe prawdopodobieństwo, że uda się pozytywnie rozstrzygnąć sprawę.

To, jakie dokładnie rozwiązanie będzie najlepsze, w dużej mierze zależy od okoliczności. Dostępne opcje mogą obejmować między innymi restrukturyzację zadłużenia, zmiany w domowych finansach (np. dodatkowe oszczędności), a także konsolidację zobowiązań. W szczególnie trudnych przypadkach, gdy przekredytowanie obniżyło zdolność kredytową do stopnia utrudniającego przeprowadzenie konsolidacji, przydatny okazuje się kredyt oddłużeniowy.

Przekredytowanie — podsumowanie

Nie należy lekceważyć problemu przekredytowania, jako że może on działać niczym kula śnieżna — zaczynać od niewielkiego rozmiaru, a następnie, jeśli nie powstrzyma się go na czas, przerodzić się w ciężką sytuację, z której trudno się wydostać. Szczególnie jeśli działa się samodzielnie, pod wpływem nerwów i silnych emocji.

W związku z tym niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się dłużnik, zawsze warto sięgnąć po profesjonalną pomoc. Wiedza i doświadczenie specjalistów w pomaganiu klientom indywidualnym i firmom w wyjściu z tarapatów finansowych przekłada się na sprawne, szybkie i bezstresowe załatwienie sprawy.

Doradcy zawsze najpierw dokładnie analizują okoliczności, w których znalazł się klient, a następnie weryfikują dostępne ścieżki i pomagają wybrać tę właściwą. Zapewniają także wsparcie w załatwieniu wszelkich formalności związanych z oddłużaniem, konsolidacją lub inną metodą wyjścia z przekredytowania.

Debet na koncie

Co to jest debet na koncie i jak z niego korzystać?

Debet na koncie to przydatne narzędzie, które warto znać, nawet jeśli aktualnie nie ma się potrzeby z niego korzystać. Nie bez powodu cieszy się wśród Polaków sporą popularnością. W takim razie, co to jest debet na koncie i jak on właściwie działa? Czy jest opłacalny i jakie wiąże się z nim ryzyko?

Co to jest debet na koncie?

Najprościej wyjaśnić, co to debet na koncie, można wskazując, że oznacza on możliwość posiadania ujemnego salda na rachunku bankowym (do pewnego, ustalonego z góry limitu, wynoszącego zwykle kilka tysięcy złotych). Nie należy mylić go z kredytem odnawialnym, który co prawda na pozór wygląda podobnie, ale jest bardziej złożony i zwykle opiewa na znacznie większe kwoty.

Nie jest nigdy dorozumiany — musi być zawarte porozumienie, w którym klient zgadza się na jego uruchomienie. Jednocześnie zdarzają się sytuacje, w których powstaje tak zwany niedozwolony debet na koncie, czyli ujemne saldo na rachunku pozbawionym debetu. Może mieć miejsce, gdy na przykład bank będzie chciał ściągnąć z konta opłatę za korzystanie z karty, ale nie będzie na nim wystarczających środków. 

To do klienta należy decyzja, czy w ogóle będzie korzystał z przyznanego limitu, czy też nie użyje go wcale. Jest to więc elastyczne rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu okolicznościach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niektóre instytucje mogą naliczać opłatę za niewykorzystany limit (podobnie, jak za jego zwiększenie czy restrukturyzację zadłużenia).

Jak działa debet na koncie?

Wyjaśniliśmy już, co to znaczy debet na koncie, ale jak wygląda korzystanie z niego w praktyce? To proste. Jeśli mamy uruchomiony debet, to gdy próbujemy dokonać jakiejś transakcji, dla której nie mamy wystarczającej ilości własnych środków na koncie, różnica zostanie pokryta właśnie z debetu. 

Przykładowo, jeśli chcemy przelać komuś 2000 złotych, ale mamy tylko 1500, dzięki debetowi transakcja zostanie zakończona powodzeniem, a stan konta będzie po niej wynosił -500 złotych. Z reguły nie ma możliwości podwójnego czerpania z debetu, nawet jeśli jest wyższy niż realnie wydana suma (np. mamy przyznany debet 3000 złotych, a wykorzystaliśmy 500), więc minusowe saldo trzeba najpierw całkowicie spłacić, zanim będzie można ponownie go użyć.

Jak zrobić debet na koncie?

Na pytanie, jak zrobić debet na koncie można odpowiedzieć dwojako. Jest to bowiem płatna usługa (chociaż niekiedy w ramach promocji przez pewien czas lub dla niektórych typów kont, na przykład kont dla młodych, opłata bywa przez banki znoszona), która wymaga uruchomienia dla danego rachunku.

Pierwszy sposób na to, jak ustawić debet na koncie, dotyczy istniejących rachunków. W zależności od zasad panujących w danym banku uruchomienie możliwości korzystania z ujemnego salda może wymagać złożenia wniosku przez aplikację mobilną, portal transakcyjny lub osobiście w placówce danej instytucji.

Natomiast nowi klienci niektórych banków mogą natomiast założyć konto z debetem na start, czyli rachunek bankowy, dla którego debet jest uruchamiany od razu, bez konieczności składania wniosków w późniejszym terminie.

Kiedy można zrobić debet na koncie?

Jak wspomniano, czytając o tym, na czym polega debet na koncie, można dostrzec pewne podobieństwa do kredytu odnawialnego. Jak łatwo się domyślić, tak, jak w przypadku innych produktów finansowych, bank nie przyznaje debetu bezwarunkowo. Żeby go otrzymać, trzeba spełnić pewne wymagania.

W takim razie, kiedy można zrobić debet na koncie? Z reguły przede wszystkim konieczne jest, aby na dany rachunek regularnie wpływały środki. To właśnie na wysokości wpływów na konto bank będzie się opierać, ustalając wysokość debetu. Oprócz tego instytucja może zweryfikować m.in. historię kredytową wnioskującego w BIK-u i sprawdzić, czy nie widnieje on na żadnej liście dłużników. 

Chociaż na pierwszy rzut oka brzmi to skomplikowanie, to w praktyce z uwagi na niskie kwoty debetu banki w dużej mierze zautomatyzowały procesy jego udzielania. W związku z tym w praktyce uruchomienie debetu na koncie jest z reguły szybkie i bezproblemowe.

Okazjonalnie pojawiają się także wymagania związane ze stażem. Przykładowo, może być konieczne, aby klient prowadził dany rachunek od co najmniej kilku lub kilkunastu miesięcy, ewentualnie spłacał od dłuższego czasu jakiś kredyt w danym banku.

Jak spłacić debet na koncie?

Klienci banków nie muszą specjalnie zastanawiać się nad tym, jak spłacić debet na koncie, ponieważ nie jest to skomplikowany proces. Nie trzeba wykonywać przelewów na określony rachunek kredytowy, jak w przypadku tradycyjnych kredytów i pożyczek. 

Spłata debetu na koncie odbywa się z wpływów na dany rachunek. Jeśli więc aktualnie saldo rachunku wynosi -500 złotych, a wpłynie na nie przelew z wynagrodzeniem za pacę w kwocie 3000 złotych, debet automatycznie zostanie spłacony, a właściciel konta będzie miał do dyspozycji 2500 złotych. Taka sama reguła obowiązuje w przypadku wpłat w bankomatach czy innych wpływów na konto.

Czy komornik może zająć debet na koncie?

Pytanie, czy komornik może zająć debet na koncie (już istniejący, z uwagi na zawarcie przez właściciela konta odpowiedniej umowy z bankiem), budzi sporo kontrowersji. W pierwszej kolejności warto zauważyć, że komornik działa na zlecenie wierzyciela — jeśli więc ten nakaże mu zajęcia określonych środków, dokona tego. Wyjątkiem może tu być sytuacja, w której należą one do katalogu środków wolnych od zajęcia, np. są to świadczenia rodzinne i wychowawcze.

Jeśli więc wierzyciel nakaże komornikowi zajęcie wierzytelności z tytułu umowy o debet, faktycznie może do tego dojść, chociaż istnieją sprzeczne opinie na temat legalności takiego działania i nie jest to często spotykana sytuacja. Nie należy jednak mylić takiego zajęcia z zajęciem środków z rachunku bankowego — w jego ramach do komornika powinna trafić jedynie kwota faktycznie znajdująca się na danym rachunku. 

Jak korzystać z debetu na koncie, żeby nie wpaść w długi?

Wiedzieć, czym jest debet na koncie, jak go zrobić i jak działa to jedno, ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której nie można zapominać. Mianowicie, jak korzystać z debetu na koncie, aby nie pogorszyć swojej sytuacji finansowej? 

Przede wszystkim, warto dokładnie i na bieżąco obserwować stan swojego konta, aby przypadkiem nie wykonać transakcji, która doprowadzi do wykorzystania większej części debetu, niż będzie się w stanie spłacić. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że będzie się nam błędnie wydawało, że mamy jeszcze własne środki, dokonamy transakcji, a następnie będziemy zadawać sobie pytanie „dlaczego mam debet na koncie?”.

Planując wykorzystanie debetu, trzeba także mieć na uwadze, kiedy będzie się posiadało środki pozwalające spłacić powstałe zobowiązanie. Za każdy dzień, gdy saldo pozostaje ujemne, naliczane będą odsetki, nierzadko dotkliwe. Z debetu opłaca się korzystać więc przede wszystkim wtedy, gdy wiemy, że w krótkim czasie będziemy w stanie przywrócić saldo do stanu dodatniego.

Niektóre banki oferują dla debetu na koncie, nazywanego także limitem w koncie osobistym, okres bezodsetkowy, a więc konstrukcję znaną choćby z kart kredytowych. W takiej sytuacji, jeśli uregulujemy pożyczoną kwotę w wyznaczonym czasie, nie zapłacimy odsetek od wykorzystanej kwoty.

Czy warto używać debetu na koncie?

Debet na koncie nie jest niczym złym czy niebezpiecznym. Przeciwnie — niejednokrotnie może okazać się przydatny, na przykład w przypadku, gdy niedługo przed wypłatą wynagrodzenia pojawi się niecierpiący zwłoki wydatek. Pod warunkiem że będzie spłacany odpowiednio szybko, to dobry sposób na uzyskanie potrzebnych środków bez zbędnego oczekiwania i formalności.

Wracając do kwestii tego, co to jest debet na koncie, można dodać, iż stanowi on poniekąd poduszkę finansową dla posiadacza danego rachunku. Nie daje co prawda tak dużych możliwości, jak kredyt odnawialny, choćby z uwagi na swoją niewielką (zazwyczaj — zdarzają się wyjątki od tej reguły) sumę, ale bywa nieoceniony.

Trzeba jednak uważać, aby nie korzystać z niego w momencie, w którym wie się, że pojawią się problemy z szybką spłatą, ponieważ debet z reguły charakteryzuje się stosunkowo wysokim oprocentowaniem.

Ustna umowa pożyczki

Ustna umowa pożyczki — czy jest ważna i jak ją udowodnić?

Ustna umowa pożyczki cieszy się dużą popularnością, szczególnie w przypadku pożyczek prywatnych, najczęściej zawieranych przez członków rodziny i przyjaciół. Wiąże się z nią jednak wiele konsekwencji, których nie wszyscy są świadomi, może też prowadzić do licznych konfliktów. W takim razie, czy taka umowa w ogóle jest wiążąca, a jeśli tak, to co grozi za jej niedotrzymanie?

Umowa ustna pożyczki — czy jest wiążąca?

Polski Kodeks Cywilny przewiduje wiele form zawarcia umowy (między innymi dokumentową, zwykłą pisemną, akt notarialny). W przypadku niektórych typów umów, na przykład sprzedaży nieruchomości czy pożyczki, w przepisach wskazana jest konkretna forma, która powinna być zachowana. 

W związku z tym pojawiają się pytania, czy umowa ustna jest wiążąca, gdy wymagana była na przykład dokumentowa, czy też należy traktować ją jako niezawartą. Gdy ustawa wymaga formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, domyślnym skutkiem niespełnienia tego warunku jest brak możliwości skorzystania z dowodów z zeznań stron i świadków (tzw. forma ad probationem). 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyraźnie wskazane jest, że niedochowanie którejś z tych form będzie wiązało się z nieważnością umowy. Jeśli chodzi konkretnie o ustną umowę pożyczki, to zgodnie z art. 720. § 2 Kodeksu Cywilnego, „umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej”. 

Przez formę dokumentową nie należy rozumieć tylko fizycznej kartki z nadrukowaną lub napisaną treścią umowy. Obejmuje ona także m.in. SMS-y czy e-maile — kluczowe jest, aby umowa została trwale zapisana w taki sposób, aby można było ją później ponownie odtworzyć i przeczytać.

Ustna umowa pożyczki — jak ją zawrzeć?

Dla poszczególnych umów wyróżnia się odmienne essentialia negotii, czyli niezbędne składniki treści czynności cywilnoprawnej, na podstawie których można określić jej typ. 

W przypadku umowy pożyczki Kodeks Cywilny wskazuje na konieczność zasygnalizowania przeniesienia przez dającego na własność biorącego określonej ilości pieniędzy (albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku), a także zobowiązania biorącego do ich zwrotu. Dzięki temu umowa ustna pożyczki nie może zostać pomylona np. z umową darowizny, w przypadku której nie ma potrzeby zwrotu przekazanej sumy. 

W praktyce nie trzeba oczywiście używać tak profesjonalnego języka. Wystarczy, aby można było zrozumieć intencje stron, a więc zawrzeć pożyczkę ustną można w krótkiej rozmowie, w której na przykład jedna strona pyta „pożyczysz mi 2000 złotych na miesiąc?”, a druga odpowiada „tak” i przekazuje wskazaną kwotę.

Co istotne, ani kwestia terminu spłaty pożyczki, ani jej oprocentowania nie należy do niezbędnych składników umowy. W sytuacji, gdy tych kwestii nie uzgodniono, obowiązują związane z nimi przepisy ustawy.

Jak udowodnić ustną umowę pożyczki?

W przypadku, gdy strony umowy znajdą się w konflikcie, np. odnośnie do kosztów pożyczki ustnej, w pierwszej kolejności powód, jako wywodzący z tego faktu skutki prawne, będzie musiał udowodnić, że umowa faktycznie została zwarta na określonych warunkach.

Jak wspomniano, przy ustnej umowie pożyczki na kwotę powyżej 1000 złotych będzie to utrudnione. Jeśli nie zachodzi któryś z wyjątków dla formy ad probationem, nie będzie możliwości przeprowadzenia dowodu ze świadków ani zeznań stron.

Wyjątki obejmują przede wszystkim sytuacje, w których:

 • obie strony zgadzają się na przeprowadzanie dowodów ze świadków i zeznań (co jest mało prawdopodobne — zwykle byłoby to niekorzystne dla pozwanego)
 • umowę zawarł przedsiębiorca z konsumentem (co również rzadko się zdarza — umowy ustne zawierają z reguły osoby fizyczne).

W takim razie, jak udowodnić ustną umowę pożyczki? Jest jeszcze jeden ważny wyjątek, który niekiedy może okazać się na wagę złota. Wspomniane dowody można przeprowadzić, jeśli fakt zawarcia umowy jest uprawdopodobniony dokumentem. Ponownie, nie chodzi tu koniecznie o dokument papierowy, ale także choćby wiadomość w internetowym komunikatorze. 

Na przykład może to być SMS, w którym dający pożyczkę przypomina o terminie zwrotu, a biorący potwierdza, że o nim pamięta i się do niego zastosuje. Przydatny może okazać się także dowód przelewu, zwłaszcza jeśli w tytule wskazano, że chodzi o pożyczkę (stąd też lepiej udzielać pożyczek w ten sposób, a nie gotówkowo).

Takie poszlaki, wraz z zeznaniami stron i świadków, mogą wystarczyć, aby udało się właściwie rozstrzygnąć sprawę.

Co grozi za niedotrzymanie umowy ustnej?

Niedotrzymanie jakiejkolwiek umowy może wiązać się z konsekwencjami na gruncie prawa cywilnego, po skierowaniu przez wierzyciela sprawy do sądu. Dokładna odpowiedź na pytanie, co grozi za niedotrzymanie umowy ustnej pożyczki, będzie jednak zależała od stanu faktycznego w danej sprawie.

Przede wszystkim sąd, jeśli przedstawione zostaną odpowiednie dowody, może potwierdzić istnienie długu z umowy ustnej i opóźnienie dłużnika w jego spłacie. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego pozwoli to wierzycielowi na skierowanie się do komornika i rozpoczęcie procesu egzekucji. 

W efekcie może dojść m.in. do zajęcia części wynagrodzenia dłużnika, środków na jego kontach bankowych czy egzekucji z posiadanych ruchomości i nieruchomości. Warto pamiętać, że jeśli nie ustalono wprost wysokości odsetek za opóźnienie lub ich braku, mogą one zostać naliczone według stopy ustawowej. Ponadto w przypadku, gdy zwłoka dłużnika spowodowała u wierzyciela szkodę, może on żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Pożyczka ustna — kto i kiedy powinien z niej skorzystać?

Umowa ustna, czy to pożyczki, czy inna, dotyczy głównie stosunków między osobami bliskimi (rodziną, przyjaciółmi). Wiąże się z nią jednak duże ryzyko, zarówno w sytuacji, gdy jedna ze stron będzie chciała uchylić się od spełnienia zobowiązania, jak i w przypadku, kiedy poszczególne strony inaczej zapamiętają któryś z uzgodnionych warunków.

W związku z tym pożyczka ustna to dobre rozwiązanie jedynie w przypadku drobnych kwot, kiedy to mniej prawdopodobne jest, że zaistnieje jakiś konflikt między wierzycielem a dłużnikiem (stąd też wymóg formy dokumentowej pojawia się w przypadku pożyczek powyżej kwoty 1000 złotych).

Przy pożyczaniu większych sum znacznie lepszym wyjściem jest forma dokumentowa. Nie trzeba tworzyć długich, skomplikowanych, pisemnych umów wykorzystujących język prawniczy. Już krótkie wymienienie i potwierdzenie warunków umowy w e-mailu czy SMS-ie może okazać się na wagę złota. Największe kontrowersje mogą budzić kwestie kwoty pożyczki, a także takich teoretycznie niewymaganych, ale ważnych aspektów, jak oprocentowanie i termin spłaty (a w przypadku pożyczek na czas nieokreślony — okresu wypowiedzenia).

Dzięki temu w razie jakichkolwiek problemów nie będzie trzeba się zastanawiać, jak udowodnić umowę ustną. Często w ten sposób uda się też uniknąć powstawania problemów, jako że strony nie będą musiały polegać na swojej pamięci w razie wątpliwości co do warunków pożyczki, a będą mogły w każdej chwili sprawdzić je, uzyskując dostęp do formy dokumentowej.

Pośrednik kredytowy

Pośrednik kredytowy — kto to jest i czy warto korzystać z jego usług?

Pośrednik kredytowy jest specjalistą, po którego usługi chętnie sięgają zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Chociaż w teorii można zaciągać nawet najbardziej złożone zobowiązania finansowe na własną rękę, wiele osób decyduje się na kontakt z ekspertem. Z czego to wynika i co można zyskać, mając do dyspozycji wsparcie dobrego pośrednika kredytowego?

Kim jest pośrednik kredytowy?

Pośrednik kredytowy posiada szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie wspomagania procesów zaciągania zobowiązań finansowych. Wspiera kredytobiorcę na każdym etapie, od analizy sytuacji finansowej i wyboru właściwej oferty, po załatwianie wszelkich formalności, w tym przygotowywanie wniosku kredytowego.

Prawo dzieli przedstawicieli tego zawodu na dwie podstawowe kategorie, dla których utworzono osobne rejestry pośredników kredytowych: pośrednicy kredytów hipotecznych i pośrednicy kredytów konsumenckich (np. gotówkowych, samochodowych).

Jak zostać pośrednikiem kredytowym? Nie jest to nadto skomplikowany proces, zwłaszcza w przypadku pośredniczenia w kredytach konsumenckich (w przypadku kredytów hipotecznych pojawia się konieczność zdania egzaminu państwowego). W skrócie wystarczy założyć własną działalność gospodarczą, złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentację potrzebną do wpisania na listę pośredników kredytowych i nawiązać współpracę z wybranymi bankami.

Współpraca banków z pośrednikami kredytowymi — jak przebiega?

Pośrednika kredytowego nie należy mylić z doradcą bankowym, zatrudnionym przez konkretną instytucję i oferującym tylko jej produkty i usługi. Współpraca banków z pośrednikami kredytowymi działa na zasadzie partnerstwa, a nie podległości.

Nie jest niczym niespotykanym, aby jeden pośrednik współpracował z wieloma bankami. W ten sposób jest w stanie zaproponować swoim klientom wiele produktów finansowych i dobierać maksymalnie korzystne oferty.

W przypadku pośredników kredytu hipotecznego oficjalny Rejestr Pośredników Kredytowych KNF-u zawiera informacje o tym, na rzecz jakich firm działa dany ekspert. Dla specjalistów z zakresu kredytów konsumenckich takie dane nie są powszechnie dostępne.

Prowizja pośrednika kredytowego — ile wynosi i kto ją opłaca?

Wynagrodzeniem pośrednika kredytowego za wszystkie wykonane czynności jest prowizja, wypłacana jedynie w przypadku pomyślnego zawarcia umowy kredytowej. W związku z tym ekspert jest zmotywowany, aby znaleźć dla klienta korzystną ofertę i wesprzeć go w jak najszybszym i najskuteczniejszym załatwieniu wszelkich formalności.

Ile zarabia pośrednik kredytowy? W każdym przypadku odpowiedź na to pytanie może wyglądać inaczej. Prowizja pośrednika kredytowego wynosi zazwyczaj kilka procent wartości kredytu. Chociaż może się wydawać, że to dużo, zwłaszcza w przypadku większych, poważniejszych zobowiązań (np. kredytów hipotecznych), w rzeczywistości nie jest to powód do obaw.

Praktyką jest wypłacanie prowizji dla pośrednika nie przez klienta (kredytobiorcę), a bank udzielający kredytu. W związku z tym nie trzeba zaprzątać sobie głowy tą kwestią, martwić się o przedpłaty czy konieczność zaoszczędzenia pieniędzy na skorzystanie z usług specjalisty.

Pośrednik kredytowy a doradca — czym się różnią?

Szukając pomocy w zaciągnięciu kredytu, można natrafić na propozycje wsparcia ze strony specjalistów tytułujących się w różny sposób. Wśród najczęściej spotykanych nazw zawodów można wymienić omawianego w tym materiale pośrednika kredytowego oraz doradcę kredytowego. Chociaż brzmią one podobnie, to pozornie niewielka różnica w nazwie ma duże znaczenie.

Pośrednik kredytowy, jak już wyjaśniono, pobiera swoje wynagrodzenie bezpośrednio od banku, który udziela kredytu. W ramach odchodzenia od określenia „pośrednik”, które może niektórym klientom źle się kojarzyć, jako zamiennik pojawia się obecnie m.in. tytuł eksperta kredytowego. Natomiast doradca kredytowy z zasady czerpie swoje wynagrodzenie od kredytobiorcy i nie może być powiązany z żadną instytucją.

Dlaczego warto skorzystać z usług pośrednika kredytowego?

Wsparcie pośrednika kredytowego może przekładać się na wiele aspektów procesu pozyskiwania kredytu: od czasu jego trwania, po atrakcyjność ustalonych warunków spłaty. Działając na własną rękę, ryzykujemy, że wybierzemy mało korzystną ofertę, nie będziemy w stanie skutecznie negocjować z bankiem lub popełnimy błąd, wypełniając i zbierając wymagane przez potencjalnego kredytodawcę dokumenty.

Musimy także przygotować się na poświęcenie sporej ilości czasu na analizę dostępnych produktów finansowych i załatwianie wszelkich formalności. W przypadku, gdy zdecydujemy się skorzystać z usług specjalisty, przejmie on na siebie m.in. dobór odpowiedniego kredytu, kontakt z bankiem i wypełnianie wniosku kredytowego.

Współpraca z dobrym pośrednikiem kredytowym oznacza więc zarówno oszczędność czasu i nerwów, jak i potencjalnie także pieniędzy, z uwagi na możliwość wynegocjowania przez niego lepszych warunków kredytowania niż ogólnodostępne. To także wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji i możliwość zadawania pytań oraz otrzymywania merytorycznych odpowiedzi na każdym etapie pozyskiwania kredytu.

Umowa z pośrednikiem kredytowym — co powinno się w niej znaleźć?

Umowa z pośrednikiem kredytowym może wyglądać inaczej w zależności od potrzeb, celów i oczekiwań klienta. W przypadku bardziej złożonych przedsięwzięć bywa dłuższa i bardziej skomplikowana — wszelkie zapisy ustala się indywidualnie. W najbardziej podstawowej formie będzie obejmować przede wszystkim oznaczenie stron, a także postanowienia odnośnie do zakresu świadczonych usług, wynagrodzenia i przetwarzania danych osobowych.

Inne kluczowe kwestie, które pojawiają się w takich umowach, dotyczą odpowiedzialności stron za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie umowy, ewentualnych reklamacji oraz tego, czy klient ma możliwość zaciągania obowiązań na własną rękę, bez wsparcia pośrednika kredytowego w trakcie obowiązywania porozumienia.

Jak wybrać dobrego pośrednika kredytowego?

Znając już definicję pośrednika kredytowego i zalety korzystania z jego usług, przychodzi pora na wybranie odpowiedniego eksperta. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że dana osoba posiada kompetencje w zakresie poszukiwanego typu kredytu (hipotecznego, gotówkowego, konsolidacyjnego lub innego).

Warto także zweryfikować, czy ma się do czynienia z działającym w pełni legalnie podmiotem. Wspomniany już rejestr pośredników kredytowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, zarówno dla pośredników kredytu hipotecznego, jak i konsumenckiego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że KNF nie ma uprawnień, aby kontrolować lub nadzorować tę drugą grupę, więc nie należy traktować obecności danego podmiotu na liście jako gwarancję przepisowego i rzetelnego działania.

Dobrym źródłem informacji są natomiast dotychczasowi klienci poszczególnych pośredników. Umieszczone w Internecie recenzje i opinie nie zawsze są wiarygodne, natomiast niekiedy mogą uratować przed błędem, na przykład skorzystaniem z usług mało doświadczonej osoby, zapewniającą niską jakość obsługi klienta.

Unieważnienie umowy kredytu

Unieważnienie umowy kredytu — kiedy jest możliwe i czym skutkuje?

Unieważnienie umowy kredytu to temat, który zyskał dużą popularność przede wszystkim w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich w tzw. sprawach frankowych. Może jednak pojawiać się także w wielu innych okolicznościach. Co warto o nim wiedzieć i z jakimi konsekwencjami się wiąże?

Unieważnienie umowy kredytu — definicja 

Unieważnienie umowy kredytu to z definicji nic innego, jak uznanie jej za niezawartą. Nie ma tutaj znaczenia, jak wiele czasu minęło od jej uzgodnienia, i czy strony wykonały już jej postanowienia (np. czy bank przekazał już środki kredytobiorcy, a ten częściowo spłacił dług). Należy traktować umowę tak, jak gdyby nigdy nie miała miejsca.

Nie należy mylić anulowania umowy kredytu z odstąpieniem od niej (do czego kredytobiorca ma prawo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy) ani jej wypowiedzeniem (co może mieć miejsce na przykład, gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania w terminie). W obu tych przypadkach umowa jest uznawana za legalnie zawartą, natomiast jej zakończenie następuje przed pierwotnie ustalonym terminem.

Kto może unieważnić umowę kredytu?

Odstąpienie czy wypowiedzenie umowy to atrybuty jej stron, natomiast unieważnienie umowy kredytu to działanie o zupełnie innej randze. Może go dokonać jedynie sąd. Z reguły dochodzi do niego na skutek wytoczenia pozwu kredytodawcy (bankowi) przez kredytobiorcę lub kredytobiorców.

Trzeba mieć na uwadze, że tego typu sprawy mogą trwać latami, zanim dojdzie do ich ostatecznego rozstrzygnięcia (łatwiej będzie w sytuacji, gdy już pojawiły się wyroki w podobnych sprawach, którymi sąd mógłby się sugerować — czy to wyroki sądów krajowych, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Ponadto kwestia samego uznania umowy lub jej części za nieważną jest uznawana za oddzielną od ustalenia zasad rozliczenia stron, co dodatkowo przedłuży cały proces.

Unieważnienie umowy kredytu — kiedy następuje?

Unieważnienie umowy kredytu następuje między innymi w sytuacji, gdy została ona zawarta w sposób niezgodny z prawem, a więc na przykład:

 • stroną jest osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona)
 • umowę zawarł tzw. fałszywy pełnomocnik (falsus procurator) i nie została ona potwierdzona przez osobę, w której imieniu działał.

Do unieważnienia umowy kredytu może także dojść z uwagi na zawarcie w niej tzw. klauzul abuzywnych, czyli sprzecznych z obowiązującymi przepisami. To, czy unieważnione zostaną tylko określone przepisy umowy, czy ona cała, zależy od tego, czy zostałaby zaciągnięta, gdyby klauzul abuzywnych w niej nie było. 

Jako przykład klauzul abuzywnych prowadzących do anulowania umowy kredytu można przywołać zapis w umowie kredytu frankowego, stanowiący, iż raty są przeliczane po kursie ustalanym jednostronnie przez bank. Uznano, że takie postanowienia dają zbyt dużą kontrolę nad wysokością raty bankowi, a kredytobiorcy nie pozwalają z góry przewidzieć, jakie kwoty będą od niego wymagane.

Warto wiedzieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi dostępny za pośrednictwem Internetu rejestr klauzul niedozwolonych. Żeby mogła ona pojawić się na liście, musi najpierw zostać uznana za niedozwoloną prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Lektura rejestru może ułatwić ustalenie, czy w danym przypadku anulowanie umowy kredytowej (lub tylko jej części) będzie możliwe, czy niekoniecznie. Tego typu sprawy są jednak na tyle skomplikowane, że najlepiej, aby zajął się nimi profesjonalista (np. radca prawny, adwokat).

Unieważnienie umowy kredytu — skutki 

Anulowanie umowy kredytu przez sąd ma poważne konsekwencje. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, co być może brzmi prosto, ale w praktyce niekiedy okazuje się skomplikowanym problemem. Wynika to z faktu, że przez okres, w którym strony uważały umowę za obowiązującą, mogło już dojść do wykonania usług, przekazania produktów czy pieniędzy. Konieczne jest więc rozliczenie stron.

W najprostszym wariancie obie strony wzajemnie zwracają sobie to, co otrzymały, a więc bank zwraca wpłacone mu środki, a kredytobiorca otrzymany kapitał (bez odsetek i prowizji). Sytuacja jednak staje się bardziej skomplikowana w przypadku kredytów hipotecznych, takich jak kredyty frankowe. 

Pojawia się przede wszystkim pytanie, czy nieruchomość nadal jest obciążona hipoteką (wpisaną przecież do księgi wieczystej), skoro umowa, na podstawie której ją ustanowiono, jest nieważna. Hipoteka dalej będzie istniała, dopóki nie zostanie wykreślona z księgi wieczystej, nie zniknie z niej sama, automatycznie. Natomiast wyrok sądu dotyczący unieważnienia umowy daje podstawę do tego, aby tego dokonać. 

Kredytobiorca ma tutaj dwie ścieżki. Może zawnioskować do kredytodawcy o wystawienie tzw. listu mazalnego i dołączyć go do wniosku o wykreślenie hipoteki, bądź (co jest często stosowane, jako że banki mogą zwlekać z wystawieniem takiego listu) poprzeć wniosek bezpośrednio wyrokiem sądu unieważniającym umowę kredytową.

Jak wygląda rozliczenie po unieważnieniu umowy kredytu?

Wiemy już, że anulowanie umowy kredytowej obliguje strony do wzajemnego rozliczenia. Narosły jednak kontrowersje w zakresie tego, jak powinno ono wyglądać — ile powództw musi zostać wytoczonych i kto pierwszy może żądać zwrotu środków.

Wśród najczęściej stosowanych przez sądy rozwiązań można wyróżnić tak zwaną teorię salda i teorię dwóch kondykcji. Zgodnie z teorią salda, rozliczenia powinna dokonać ta ze stron, która uzyskała z tytułu umowy większą korzyść, niezależnie od tego, czy jest to kredytobiorca, czy kredytodawca. Jeśli więc kredyt opiewał na 400 000 złotych, a dłużnik zwrócił już bankowi 650 000 złotych (kapitał, a także odsetki i prowizję), bank musi oddać mu nadwyżkę. Natomiast w sytuacji, gdy dotychczas kredytobiorca więcej otrzymał, niż oddał, to on powinien dopłacić.

Teoria salda nie należała do faworyzowanych przez konsumentów, w związku z czym z zadowoleniem przyjęli oni poparcie przez Sąd Najwyższy drugiego ze wspomnianych rozwiązań, a więc teorii dwóch kondykcji. Zgodnie z nią roszczenie banku o zwrot kapitału i roszczenie konsumenta o zwrot wpłaconej sumy są oddzielne i powinny wiązać się z dwoma niezależnymi powództwami, wytaczanymi po unieważnieniu umowy kredytowej.

Anulowanie umowy kredytu — czy jest opłacalne?

Anulowanie umowy kredytu może być pod wieloma względami korzystne dla kredytobiorcy. W przypadku, gdy następuje z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne, nie trzeba się nimi i wynikającymi z nich negatywnymi skutkami przejmować, ponieważ nie będą one obowiązywały. Przy okazji rozliczenia z bankiem nie będzie też trzeba uiszczać opłat z tytułu odsetek czy prowizji, a więc summa summarum dysponowanie przez kredytobiorcę środkami banku, nawet przez wiele lat, będzie dla niego bezpłatne.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 roku, związanym z kredytami frankowymi, bank po unieważnieniu przez sąd umowy nie może żądać od kredytobiorcy wynagrodzenia za okres, w którym klient rozporządzał jego kapitałem. Jako że kredytodawca zawarł w umowie klauzule abuzywne, wykluczono, aby mógł się on wzbogacić na takim zobowiązaniu. Jednocześnie TSUE nie zamknął drogi do wysuwania tego typu żądań przez konsumentów, czyli strony poszkodowane.

Unieważnienie umowy kredytu — podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytu nie jest tak często spotykanym zdarzeniem, jak na przykład jej wypowiedzenie, ale niekiedy okazuje się nieuniknione. Warto wiedzieć, na czym polega i czym skutkuje, aby w razie potrzeby móc dochodzić swoich racji. Trzeba pamiętać, że konsument w relacji z bankiem jest na naturalnie słabszej pozycji i ma ograniczone możliwości negocjacji zapisów umowy. W związku z tym podlega silnej ochronie przed nadużyciami.

Fakt, że obie strony zgodziły się na dane postanowienia, nie musi wcale oznaczać, że są one wiążące. Wszelkie umowy kredytowe muszą być zgodne z normami bezwzględnie obowiązującymi, a więc między innymi nie mogą zawierać klauzul abuzywnych i muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego. Anulowanie umowy kredytowej nie należy z reguły do szybkich procesów, natomiast ostatecznie pozwala kredytobiorcy uzyskać korzystny rezultat.

Kredyt na remont

Kredyt na remont — jak działa i ile kosztuje?

Kredyt na remont to bezpieczny i pewny sposób na pozyskanie dodatkowych środków na odświeżenie lub odnowienie nieruchomości. Może występować pod różnymi postaciami, dzięki czemu znajdą coś dla siebie zarówno osoby planujące dużą inwestycję, jak i niewielkie poprawki. Jednak jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać i co zrobić, żeby nie przepłacić?

Kredyt na remont — czym jest?

Kredyt na remont domu lub mieszkania może oznaczać, w zależności od kontekstu, zobowiązanie celowe, udzielone na konkretny typ wydatków, bądź uniwersalny kredyt konsumpcyjny, który można wykorzystać w dowolny sposób, w tym na sfinansowanie remontu (części nieruchomości lub jej całości). Zarówno pierwszy, jak i drugi z wymienionych produktów finansowych można znaleźć w wielu polskich bankach. Różnorodne są jednak warunki spłaty, a także wymagania stawiane kredytobiorcom.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny na remont?

Pytanie, czy można wziąć kredyt hipoteczny na remont, pojawia się stosunkowo często. Ten produkt finansowy kojarzy się przede wszystkim z zakupem nieruchomości (z rynku wtórnego lub pierwotnego), ewentualnie jej budową. W rzeczywistości jednak z reguły będzie też możliwość wykorzystania go do odnowienia (z zewnątrz lub wewnątrz) już istniejącego budynku.

Taki kredyt na remont mieszkania działa na tej samej zasadzie, co inne kredyty hipoteczne. Można więc zaciągnąć go na stosunkowo długi okres, na korzystniejszych względem kredytu gotówkowego zasadach. Wymaga jednak zabezpieczenia w postaci hipoteki na remontowanej nieruchomości.

Kredyt na remont — na co można go przeznaczyć?

Kredyt gotówkowy na remont zazwyczaj nie jest zobowiązaniem celowym, a klasycznym kredytem konsumpcyjnym. Bank nie będzie więc prosił o przedstawienie faktur ani rachunków wskazujących, w jaki sposób wykorzystano przyznane środki. Można część pieniędzy wydać na przykład na materiały i ekipę budowlaną, a część na zupełnie inne cele. Wszystko zależy od preferencji kredytobiorcy.

Znacznie mniej elastycznym rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny. W jego przypadku kredytobiorca ma obowiązek wykorzystać środki jedynie na sposoby wskazane w umowie kredytowej. Może to oznaczać m.in. odmalowanie ścian, położenie nowych podłóg, wymianę drzwi i stolarki okiennej, zakup mebli i AGD do zabudowy, a także bardziej złożone prace budowlane. 

Dostępnych opcji jest wiele, zarówno, jeśli w ramach kredytu na remont planuje się niewielkie zmiany, jak i szeroko zakrojoną inwestycję. W razie wątpliwości w zakresie tego, czy dany wydatek będzie postrzegany jako remontowy, warto skonsultować się bezpośrednio z instytucją, która ma udzielić kredytu.

Kto może otrzymać kredyt na remont?

Wydaje się logicznym, że osoba chcąca wyremontować nieruchomość przy pomocy kredytu jest jego właścicielem, ale w rzeczywistości przytrafiają się także inne przypadki. Na przykład chęć odnowienia domu rodzinnego, którego aktualnie nie jest się jeszcze właścicielem, ale przewiduje się to w przyszłości.

W takich sytuacjach pojawia się kluczowe pytanie, kto może otrzymać środki na taki cel. Warto wiedzieć, że hipoteczny kredyt na remont domu lub mieszkania może być zaciągnięty jedynie przez właściciela danej nieruchomości. Jeśli chce się wyremontować nieswoją nieruchomość (przykładowo należącą do członków rodziny lub drugiej połówki), można rozważyć na przykład kredyt gotówkowy.

Jaki kredyt na remont domu lub mieszkania?

To, jaki kredyt na remont mieszkania bądź domu będzie odpowiedni, zależy przede wszystkim od okoliczności. Kredyt gotówkowy na remont jest najczęściej wybierany, gdy mowa o relatywnie niewielkiej inwestycji. Chcąc sfinansować niewielkie poprawki, w tym odświeżenie nieruchomości, na przykład odmalowanie ścian, wysoka maksymalna kwota kredytu nie będzie potrzebna, natomiast znaczenie będzie miał czas. 

Kredyty gotówkowe wiążą się często z uproszczonym procesem wnioskowania (w tym możliwością złożenia wniosku przez Internet), w szczególności dla obecnych klientów danej instytucji. Taki kredyt na remont będzie szybki i wygodny — jednak nie zawsze idealny.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na remont jest bardziej czasochłonne. Wymaga większej ilości dokumentów, a czas oczekiwania na decyzję bywa dłuższy. Jednocześnie te produkty finansowe charakteryzują się możliwością uzyskania nawet bardzo dużej kwoty i rozłożenia spłaty na okres do kilkudziesięciu lat, a oprocentowanie jest wyraźnie niższe niż w przypadku kredytu gotówkowego. Po tego typu zobowiązanie najlepiej sięgnąć, gdy chce się sfinansować sporą inwestycję, np. remont generalny nieruchomości. 

Kredyt na remont domu — warunki

Podstawowe warunki kredytu na remont mieszkania są podobne zarówno dla kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego, przy czym w przypadku tego drugiego mogą być bardziej rygorystyczne. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, czyli zdolności do terminowej spłaty całości zadłużenia (w uproszczeniu, im większa kwota kredytu, tym wyższa będzie wymagana zdolność).

Na zdolność kredytową wpływają takie aspekty, jak wysokość dochodów i ich źródło (preferowanym przez banki rozwiązaniem jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale akceptowane są także inne), koszty utrzymania oraz bieżące zobowiązania (bankowe i pozabankowe). Poszczególne instytucje obliczają ją na nieco inne sposoby, w związku z czym ta sama osoba w oczach jednej z nich może mieć wyższą zdolność, a dla drugiej — niższą. 

Kolejnym ważnym aspektem w kontekście wnioskowania o kredyt na remont domu jest historia kredytowa. Bank zweryfikuje, czy potencjalny kredytobiorca dotychczas spłacał swoje zobowiązania w terminie, posiłkując się informacjami przechowywanymi przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz inne działające w Polsce biura informacji gospodarczej i listy dłużników. Ewentualne opóźnienia utrudnią uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, aczkolwiek ważne jest także, kiedy miały miejsce i jak długo trwały.

Dla hipotecznego kredytu na remont domu warunki mogą obejmować dodatkowo konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu procent wartości inwestycji, podobnie, jak w przypadku kredytów na budowę lub zakup nieruchomości.

Kredyt na remont — jakie dokumenty przygotować?

Kredyt na remont wiąże się z szeregiem formalności, podobnie, jak każde inne zobowiązanie finansowe. Należy do nich konieczność przygotowania i przekazania bankowi szeregu dokumentów, które pozwolą instytucji zweryfikować wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy.

W przypadku chęci zaciągnięcia kredytu gotówkowego na remont, z reguły będzie trzeba przygotować przede wszystkim:

 • dowód tożsamości
 • prawidłowo uzupełniony wniosek kredytowy
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, dokument zaświadczający o prawie do emerytury lub renty, wyciąg z konta bankowego, dokumenty księgowe prowadzonej działalności gospodarczej).

Hipoteczny kredyt na remont budynku jest bardziej skomplikowany. Poza wymienioną powyżej dokumentacją można także spodziewać się konieczności dostarczenia wyceny nieruchomości wyznaczonej do remontu, numeru jej księgi wieczystej, a także kosztorysu planowanych prac.

Warto jednak pamiętać, że każdy bank może mieć nieco inne wymagania w zakresie tego, jakich dokładnie dokumentów wymaga, kto może je wystawić (w przypadku np. wyceny nieruchomości) i jak długo będą one ważne.

Gdzie wziąć kredyt na remont?

Kredyt na remont mieszkania lub domu, czy to w formie kredytu hipotecznego, czy konsumenckiego, można znaleźć w większości banków. Jednak nie wszystkie oferty są równie korzystne. Przyszli kredytobiorcy zastanawiają się więc przede wszystkim, gdzie wziąć kredyt na remont, aby nie przepłacić.

Odpowiedź będzie zawsze zależała od indywidualnych okoliczności oraz bieżącej sytuacji na rynku kredytowym. Poszczególni klienci różnią się m.in. wymaganiami co do kwoty kredytu, zdolnością kredytową i możliwościami finansowymi. Ponadto oferty banków regularnie się zmieniają, w związku z czym tani kredyt na remont mieszkania raz może być dostępny w jednym z nich, a za pewien czas w innym.

Rozwiązaniem tego problemu jest porównanie kredytów na remont oferowanych w danej chwili przez eksperta, po wcześniejszej analizie sytuacji, w której znajduje się kredytobiorca. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala oszczędzić czas i nerwy, ale potencjalnie także pieniądze. W przypadku kredytów na duże kwoty nawet minimalna różnica w warunkach finansowania (marży banku, prowizji) może znacząco przełożyć się na ostateczny koszt zobowiązania.

Kredyt 50 tys. na remont — czy można go uzyskać?

Banki udzielające kredytów na remont mogą w różny sposób ustalać minimalną i maksymalną kwotę zobowiązania. W przypadku kredytów gotówkowych są one zwykle niższe, pozwalając uzyskać kwotę od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Jeśli zaś chodzi o kredyty hipoteczne, maksymalna kwota finansowania nierzadko sięga nawet kilkuset tysięcy złotych. Minimalna może zaś rozpoczynać się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. W praktyce wszystko to oznacza, że kredyt 50 tys. na remont może być zarówno kredytem gotówkowym, jak i hipotecznym, w zależności od preferencji kredytobiorcy, aktualnych ofert banków oraz posiadanej zdolności kredytowej.

Kredyt 100 tys. na remont domu — czy to wystarczająca kwota?

Często można spotkać się z pytaniami, ile najlepiej wziąć kredytu na remont. Czy 100 tys. kredytu na remont domu to wystarczająca kwota, czy lepiej wnioskować o więcej środków? Trudno o właściwą odpowiedź, ponieważ każda sytuacja jest inna. Zarówno, jeśli chodzi o obecny i pożądany stan nieruchomości, jak i sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy.

Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji warto poważnie się zastanowić, jakie rezultaty chce się osiągnąć. Trzeba także przeanalizować swoją sytuację finansową i ustalić, na jaką maksymalnie ratę można byłoby sobie pozwolić. Nie obejdzie się także bez kosztorysu, na podstawie którego będzie można wstępnie ustalić, jaka kwota będzie potrzebna do realizacji założonych planów.

Jednocześnie należy być świadomym faktu, że remonty, zwłaszcza te bardziej złożone, mają tendencję do przekraczania założonego budżetu. Może się okazać, że ostatecznie potrzebne będzie więcej materiałów, niż przypuszczano lub konieczne będzie dokonanie napraw wcześniej niedostrzeganych usterek. W związku z tym w miarę możliwości kredyt na remont powinien uwzględniać pewien wentyl bezpieczeństwa, tak, aby poradzić sobie z nieplanowanymi wydatkami.

Kredyt 150 tys. na remont domu — jak go otrzymać krok po kroku?

Pierwszym krokiem do korzystnego kredytu na remont jest zawsze analiza dostępnych ofert i wybranie tej, która najlepiej odpowiada okolicznościom. Następnie warto negocjować z bankiem w celu uzyskania optymalnych warunków finansowania.

Kredyt 150 tys. na remont domu będzie z reguły kredytem hipotecznym, co przekłada się na ilość związanych z nim formalności i sposób, w jaki można o niego wnioskować. Poszczególne banki mogą mieć inne procedury w tym zakresie, natomiast, ogółem mówiąc, obecnie coraz więcej spraw (na przykład złożenie wniosku) można załatwić zdalnie.

Warto w procesie gromadzenia niezbędnych dokumentów i wypełniania wniosku kredytowego korzystać z pomocy doświadczonego doradcy, tak, aby nie popełnić błędów, które wydłużą cały proces lub doprowadzą do wydania negatywnej decyzji kredytowej.

Ile kosztuje kredyt na remont?

Na ostateczny koszt kredytu na remont domu bądź mieszkania składa się wiele czynników. Wyliczając go, trzeba wziąć pod uwagę zarówno kwotę zobowiązania, jak i okres jego spłaty. Dłuższy okres kredytowania oznacza niższą ratę, co jest szczególnie pomocne przy dużych inwestycjach, ale też wyższe odsetki.

Duże znaczenie ma także wysokość oprocentowania, w tym marży banku, która jest zależna od woli kredytodawcy i podlega negocjacjom. Oprócz tego instytucja finansowa może także naliczać prowizję za udzielenie kredytu (chociaż nie ma obowiązku tego robić, więc zdarzają się oferty kredytu na remont bez prowizji). Inne, mniej znaczące, chociaż wciąż warte uwagi opłaty, które mogą wiązać się z kredytem remontowym, obejmują koszty sporządzenia wyceny nieruchomości i kosztorysu remontu, ubezpieczenia oraz rozpatrzenia wniosku.

Kalkulator kredytu na remont mieszkania pomoże w szybkim obliczeniu orientacyjnego kosztu kredytu i wysokości rat. Tego typu narzędzia są dostępne bezpłatnie w Internecie, w tym na stronach internetowych banków. Korzystanie z nich jest niezwykle proste. Wystarczy wprowadzić w wybrany kalkulator kredytu na remont wszystkie parametry oferty, takie jak okres spłaty, kwota, oprocentowanie i prowizja, a wynik zostanie natychmiast obliczony i wyświetlony. 

Trzeba jednak pamiętać, że otrzymane rezultaty mają charakter orientacyjny, jako że ogólnodostępne kalkulatory kredytu na remont mieszkania nie są w stanie uwzględnić wszystkich indywidualnych czynników rzutujących na koszt zobowiązania. Chcąc uzyskać bardziej precyzyjne informacje, warto zwrócić się po pomoc do specjalisty.

Jak spłacić kredyt remontowy?

Spłata kredytu na remont mieszkania odbywa się z zasady w miesięcznych ratach odsetkowo-kapitałowych: równych lub malejących, w zależności od oferty danego banku i wyboru kredytobiorcy. Ważne jest, aby, decydując się na takie rozwiązanie, ustalić ratę na odpowiednim poziomie, tak, aby nie stanowiła zbyt dużego wyzwania dla domowego budżetu.

W razie, gdyby po pewnym czasie od zaciągnięcia kredytu na remont mieszkania warunki spłaty okazały się zbyt wymagające (np. z uwagi na chorobę lub rosnące koszty utrzymania), jest kilka rozwiązań, które warto rozważyć. Pierwsze z nich to restrukturyzacja zadłużenia, na przykład poprzez wydłużenie okresu spłaty. W ten sposób uda się obniżyć wysokość miesięcznych rat, a co za tym idzie, ułatwić ich terminowe regulowanie.

Inną popularną opcją jest konsolidacja, z której można skorzystać, jeśli oprócz kredytu na remont posiada się także inne zobowiązania. Pozwala ona połączyć wiele kredytów tego samego lub różnego typu w jedną całość, aby zarówno zmniejszyć ilość spłacanych zobowiązań, jak i wysokość rat.

Kredyt na remont — wady i zalety

Jak każde zobowiązanie finansowe, kredyt na remont budynku ma swoje wady i zalety. W przypadku, gdy mowa o kredycie hipotecznym, można cieszyć się długim maksymalnym okresem spłaty i wysoką kwotą kredytowania, ale trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie w postaci tytułowej hipoteki, a także szereg formalności do dopełnienia. 

Natomiast kredyt gotówkowy na remont jest mniej złożonym produktem finansowym, ale wiąże się z reguły z wyższym oprocentowaniem i krótszym okresem kredytowania.Każdy musi więc zastanowić się, jaki kredyt na remont domu lub mieszkania będzie najlepszy w jego przypadku, a następnie dobrać odpowiednią ofertę. Nie warto jednak działać w pełni samodzielnie, zwłaszcza jeśli chce się uzyskać sporą kwotę. Korzystając ze wsparcia specjalisty, nie trzeba martwić się o popełnienie błędu z powodu braku niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zawieszenie spłaty kredytu

Zawieszenie spłaty kredytu — na czym polega i jakie ma konsekwencje?

Zawieszenie spłaty kredytu to jedna z opcji dostępnych dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i chcieliby skorzystać z przerwy w spłacie swoich zobowiązań. Bez ryzyka, że bank rozpocznie proces windykacji. Jednak czy rzeczywiście warto z niej skorzystać?

Czy zawieszenie kredytu jest możliwe?

W związku z pandemią koronawirusa, zawieszenie spłaty kredytu, czyli tak zwane wakacje kredytowe, przestało leżeć wyłącznie w gestii banków, a stało się sankcjonowane przez państwo. Wprowadzone w tamtym czasie rozwiązania już nie obowiązują, natomiast na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom pojawiły się kolejne możliwości w zakresie zawieszania spłaty zobowiązań hipotecznych.

Czy można zawiesić spłatę kredytu gotówkowego, czy taka opcja jest ograniczona tylko do kredytów mieszkaniowych? Zależne jest to od zasad przyjętych przez dany bank. Poszczególne instytucje mogą różnić się w zakresie tego, na jak długo i na jakich zasadach pozwalają zawiesić kredyt, nie licząc wspomnianych ustawowych wakacji kredytowych.

Zawieszenie spłaty kredytu — kto może skorzystać?

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w ramach państwowych regulacji jest dostępne dla kredytobiorców, którzy przed 1 lipca 2022 roku zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na własne potrzeby. Musi to być kredyt w walucie polskiej.

W przypadku, gdy zawieszenie kredytu jest oferowane z inicjatywy banku, może on wprowadzić dodatkowe wymagania. Na przykład zarezerwować tę usługę jedynie dla klientów, którzy dotychczas spłacali wszelkie swoje zobowiązania w terminie. Pojawiają się także limity odnośnie do tego, ile razy w roku lub w trakcie okresu kredytowania można skorzystać z wakacji kredytowych.

Prośba o zawieszenie spłaty kredytu — jaką powinna mieć formę?

Podstawową formą, w jakiej można skierować do banku prośbę o zawieszenie spłaty kredytu, jest forma pisemna. To, czy akceptowane będą również inne rozwiązania, leży w gestii danego banku. 

Często można spotkać się z możliwością złożenia wniosku również zdalnie, czy to za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, czy na przykład mailowo. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość zawieszenia kredytu bez wychodzenia z domu i uciążliwych formalności.

Jak zawiesić spłatę kredytu gotówkowego? Instrukcja krok po kroku

Proces wnioskowania o zawieszenie spłaty kredytu gotówkowego, hipotecznego lub dowolnego innego nie należy do skomplikowanych. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, w jaki sposób i na jakich zasadach takie rozwiązania oferuje bank, w którym spłaca się zobowiązanie.

Następnie wystarczy z reguły wypełnić wniosek i wysłać go do placówki. Po pozytywnym rozpatrzeniu w wybranym miesiącu lub miesiącach nie trzeba będzie spłacać całości, lub części raty. W razie jakichkolwiek problemów zawsze można poprosić o pomoc doświadczonego doradcę.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku wielu instytucji prośba do banku o zawieszenie spłaty kredytu ma wysoce sformalizowany charakter, jako że nie jest to już niszowe rozwiązanie, a coś, co interesuje wielu kredytobiorców. W związku z tym banki często oferują gotowe wzory wniosku o zwieszenie spłaty kredytu, które wystarczy tylko odpowiednio wypełnić i przekazać kredytodawcy, czy to za pośrednictwem Internetu, czy placówki danej instytucji.

W takim wzorze znajdą się z reguły przede wszystkim informacje o kredytobiorcy i kredytodawcy, a także zobowiązaniu, którego spłata ma zostać zawieszona. Jeśli okres wakacji kredytowych nie jest z góry określony, a pozostawiono tu dłużnikowi pewną dowolność (np. w zakresie od 1 do 3 miesięcy), jego wybór powinien zostać wyraźnie zasygnalizowany.

W przypadku wnioskowania o ustawowe zawieszenie kredytu hipotecznego dostępny jest także wzór przygotowany przez Rzecznika Finansowego. Z uwagi na specyfikę tego rozwiązania, może być konieczne złożenie oświadczenia, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (a nie np. zakupu mieszkania inwestycyjnego pod wynajem).

Zawieszenie spłaty kredytu — wady i zalety

To, czy można i jak zawiesić spłatę kredytu gotówkowego lub hipotecznego to jedno, ale pozostaje jeszcze pytanie, czy warto to zrobić. Żeby na nie odpowiedzieć, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie indywidualne okoliczności. Znaczenie ma między innymi to, czy zawieszenie kredytu obejmuje całą ratę, czyli zarówno część kapitałową, jak i odsetkową, czy tylko tę pierwszą. 

Istotne jest także, jak zmieni się okres spłaty. Skorzystanie z możliwości zawieszenia spłaty kredytu spowoduje wydłużenie okresu kredytowania o pominięte raty lub zwiększenie wysokości rat przy zachowaniu pierwotnego okresu spłaty. 

To, na jakich dokładnie zasadach udzielono wakacji kredytowych, wpłynie na to, o ile zwiększą one całkowity koszt kredytu. Środki, które normalnie trzeba byłoby przeznaczyć na ratę zobowiązania, można wykorzystać na dowolny sposób. Niektórzy kredytobiorcy decydują się na nadpłacenie za ich pomocą kapitału kredytu, co przełoży się na wysokość naliczanych odsetek.

W zamian za potencjalnie wyższy koszt zobowiązania dłużnik może dzięki zawieszeniu kredytu uporządkować swoją sytuację finansową i uniknąć opóźnień w spłacie, na które bank nie wyraził zgody. Przy wakacjach kredytowych nie trzeba martwić się o odsetki za opóźnienie czy telefony od firmy windykacyjnej. Warto więc wiedzieć, że taka opcja istnieje, nawet jeśli ostatecznie nie przyjdzie z niej skorzystać!

Kredyt przez Internet. Czy warto go wziąć i jak można to zrobić?

W dzisiejszych czasach niemal wszystkie usługi są dostępne w formie online. Jeśli ich przebieg jest możliwy jedynie stacjonarnie, możesz być natomiast pewien, że zdalnie zarezerwujesz interesujący cię termin. Jednak nie wszyscy zdążyli już przekonać się do tego rodzaju interakcji. Nieufnie podchodzimy do usług internetowych zwłaszcza wtedy, gdy skorzystanie z nich wymaga od nas podania szczegółowych danych osobowych lub kiedy w grę wchodzą wysokie sumy pieniężne. Dlatego wiele osób długo się waha, zanim zdecyduje się na kredyt przez Internet. W jaki sposób możemy z niego skorzystać i czy jest to bezpieczne? 

Kredyt przez Internet — co to takiego?

Zapewne wciąż doskonale pamiętasz czasy, w których wzięcie kredytu wiązało się z długimi godzinami spędzonymi w banku. Jeśli w jednej z instytucji finansowych klient spotkał się z odmową, cały proces starań o pożyczkę i konstruowania wniosku należało zacząć od początku. Generowało to dodatkowy stres, a przede wszystkim — utratę cennego czasu. Odczuwaliśmy to tym bardziej, jeśli kredyt był nam niezbędny do realizacji prywatnych lub biznesowych planów, na przykład podjęcia inwestycji lub organizacji przeprowadzki.

Właśnie dlatego kredyt przez Internet bez wychodzenia z domu cieszy się coraz większą popularnością. Niemal każdy bank ma już w swojej ofercie produkt, o który możesz wnioskować w formie online. Pożyczek tych udzielają bowiem nie tylko prywatne firmy, co zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa naszej transakcji i danych osobowych.

Co ciekawe, w sieci bez problemu znajdziesz również ranking kredytów online. To przydatne narzędzie, zestawiające oferty poszczególnych banków. Dzięki niemu możesz zorientować się w dostępnych okresach spłaty, maksymalnej kwocie pożyczki i wysokości oprocentowania. Zazwyczaj środki, na które możesz liczyć, sięgają nawet 200 tysięcy złotych.

Kredyt gotówkowy przez Internet — kto może się o niego ubiegać?

Czy można wziąć kredyt przez Internet? Zdecydowanie tak. Czy każdy może się o niego ubiegać? Cóż, to zależy od wielu czynników. Musisz bowiem pamiętać, że kredyt od ręki przez Internet stanowi dobre hasło reklamowe, jednak nie zawsze sprawdza się ono w praktyce. Bankowa pożyczka online stanowi produkt równoważny względem tego, na który podpisałbyś umowę z przedstawicielem instytucji w odpowiedniej placówce. W związku z tym w trakcie jej przyznawania obowiązują takie same procedury. Weryfikacji podlegają zatem twoje dane osobowe, zdolność kredytowa, sytuacja finansowa i złożony wniosek. W ten sposób bank ocenia skalę ryzyka kredytowego i decyduje o przyznaniu ci zobowiązania, a także o jego wysokości.

Być może słyszałeś kiedyś o kredytach przez Internet bez BIK. Owszem, takie pożyczki również są możliwe, jednak nie udzielają ich banki. Zaciągniesz je tylko w prywatnych firmach. Istnieje kilka przedsiębiorstw godnych zaufania, jednak coraz więcej osób decyduje się na korzystanie wyłącznie z oferty bankowej. Daje nam ona bowiem poczucie bezpieczeństwa. Wspominaliśmy już, że kredyt przez Internet na konto oferuje obecnie niemal każdy duży bank. Warto jednak wiedzieć również, do kogo kieruje się taką ofertę. Nie musisz bowiem być obecnie klientem danego banku, aby skorzystać z kredytu online przez Internet. Jednak jeśli już posiadasz konto w wybranej instytucji, usprawni to cały proces, między innymi ze względu na dostępność twoich danych. Zazwyczaj zaciągnięcie kredytu całkowicie przez Internet, tj. bez konieczności podpisywania umowy stacjonarnie, udostępnia się tylko stałym klientom. Ma to jednak swoje plusy. Zarówno w przypadku kredytobiorcy, jak i kredytodawcy, może to zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. 

Stali klienci banku mogą uzyskać kredyt przez Internet w 15 minut. W porównaniu do tego, jak długo musieliśmy czekać jeszcze kilka lat temu na samo złożenie wniosku, robi to spore wrażenie.

Szybki kredyt przez Internet — jakie warunki musisz spełnić?

Zastanawiasz się, jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać szybki kredyt przez Internet? Tak jak wspomnieliśmy, błyskawiczne pożyczki są dostępne dla stałych klientów banku. W innym przypadku jego przedstawiciele muszą mieć czas na weryfikację twoich danych i dochodów. Ogólne zasady przyznawania kredytu online są jednak bardzo zbliżone do procedury przeprowadzonej w formie stacjonarnej. Bank wymaga od klienta dobrej zdolności kredytowej, stałego źródła dochodów i wiarygodności. Nie oznacza to jednak, że osoby znajdujące się w złej sytuacji finansowej muszą pożegnać się z jakąkolwiek pomocą. Mogą one zgłosić się do doradców z firmy Kredito, którzy wielokrotnie okazali wsparcie klientom znajdującym się w trudnej sytuacji. Jeśli kredyt przez Internet zaciągnięty w banku faktycznie okaże się niemożliwy, wciąż pozostają jeszcze sprawdzone firmy prywatne.

Kredyt przez Internet: jakie dane należy podać?

Jak wziąć kredyt przez Internet? Jak zapewne się domyślasz, musisz udostępnić przedstawicielom banku wiele informacji. Starania o kredyt rozpoczynają się poprzez złożenie wniosku, w którym musi się znaleźć:

 • twoje imię i nazwisko,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • PESEL,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania.

Kredyt przez Internet — jakie dokumenty przygotować?

Konieczność przedstawienia swoich danych osobowych podczas starań o kredyt przez Internet zapewne nie stanowi dla ciebie zaskoczenia. Być może zastanawiasz się natomiast, jakie dokumenty musisz przygotować, chcąc podjąć starania o pożyczkę. Wszystko zależy od tego, czy jesteś już klientem banku, w którym wnioskujesz o kredyt. Jeśli tak, formalności będzie mniej. Jeśli nie, może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów. Aby mieć pewność, że będziesz przygotowany na każdą okoliczność, postaraj się o:

 • zaświadczenie dotyczące twojego zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • wyciąg z rachunku bankowego,
 • najświeższą deklarację rozliczeniową (PIT),
 • wcześniejsze umowy kredytowe, jeśli je posiadasz,
 • opcjonalnie: decyzję o przyznaniu emerytury lub świadczeń socjalnych oraz potwierdzenia ich wpływu na konto.

Wymienione dokumenty dotyczą oczywiście klientów indywidualnych. W przypadku kredytów firmowych wymagane mogą być również roczne zeznania podatkowe i wgląd w księgę przychodów i rozchodów.

Kredyt przez Internet bez wychodzenia z domu — wniosek online krok po kroku

Wzięcie kredytu przez Internet wydaje się być bardzo prostym zadaniem, ograniczającym różnego rodzaju formalności do minimum. Jednak w wielu osobach proces ten może wywołać stres, zwłaszcza jeśli wykonują tego typu operacje online po raz pierwszy. Wówczas dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy bliskiej osoby, doradcy z firmy Kredito oraz internetowych poradników. My postaramy się przedstawić ci proces pozyskiwania kredytu przez Internet na konto w kilku prostych krokach.

 1. Skorzystaj z konsultacji z przedstawicielem firmy Kredito i rankingów kredytów online, aby porównać poszczególne oferty bankowe.
 2. Złóż wniosek online. Skorzystaj z dostępnego na stronie formularza lub wzoru. W dokumencie uwzględnij:
 • swoje dane osobowe,
 • kwotę kredytu, którą chcesz uzyskać,
 • okres kredytowania,
 • dodatkowe informacje i dokumenty, jeśli to konieczne — zwłaszcza jeśli nie jesteś stałym klientem banku (na przykład dane dotyczące twoich zarobków).
 1. Potwierdź swoją tożsamość i wyślij wniosek, a następnie oczekuj na odpowiedź banku.

Jeśli korzystasz z opcji szybkiego kredytu przez Internet, bardzo możliwe, że w krótkim czasie twoja umowa będzie gotowa. Dokładnie zapoznaj się z jej warunkami, a następnie po raz kolejny potwierdź swoją tożsamość. Banki stosują w tym celu liczne systemy zabezpieczeń i szyfrowania, charakterystyczne również dla płatności internetowych.

Pamiętaj: zanim rozpoczniesz wnioskowanie o kredyt przez Internet, zapoznaj się z informacjami dostępnymi na temat tych operacji. Nigdy nie podejmuj ich w ciemno. Nie składaj również wniosków do kilku różnych instytucji jednocześnie, ponieważ może to skutkować zablokowaniem wszystkich operacji nawet na kilka miesięcy.

Kredyt od ręki przez Internet — jaką kwotę możesz uzyskać?

Aby dowiedzieć się, o jaką kwotę — i w jakim banku — możesz wnioskować, skorzystaj z pomocy doradcy kredytowego i rankingów kredytów przez Internet. Jak już wspomnieliśmy, maksymalna kwota pożyczki wynosi zazwyczaj 200 tysięcy złotych. Przedział cenowy dostępnych ofert może być bardzo duży, na przykład od 1000 do wspomnianych 200 tysięcy złotych.

Są osoby, które przerażają myśli o transakcjach opiewających na tak duże kwoty. Inni traktują kredyty przez Internet bez wychodzenia z domu tak jak każdą inną operację online. Jeśli jesteś spokojny o swoją sytuację finansową, a zdalne transakcje nie są dla ciebie niczym nowym, prawdopodobnie wzięcie kredytu online będzie dla ciebie dziecinnie proste i pozbawione stresu. W innym przypadku nie wahaj się prosić o pomoc. A przede wszystkim niezależnie od tego, jakie są twoje odczucia, dokładnie zweryfikuj każdą stronę internetową, z której korzystasz, podobnie jak otrzymane dokumenty.

Kredyt 100 przez Internet — na co przeznaczyć tę kwotę i gdzie złożyć wniosek?

Wiesz już, jak przebiega wnioskowanie o kredyt przez Internet i na jakie kwoty możesz liczyć. Wiele osób wpisuje jednak w wyszukiwarkę frazy: kredyt 10000 przez Internet, kredyt 200 tys. przez Internet i inne, aby dowiedzieć się, gdzie mogą uzyskać pożyczkę opiewającą na konkretną kwotę i co mogą z nią zrobić.

Zacznijmy zatem od początku. Kredyt gotówkowy to rodzaj pożyczki, którą możesz przeznaczyć na dowolny cel. Istnieją szczegółowo określone kredyty firmowe, które możesz wykorzystać tylko na przedstawiony w umowie projekt. Najczęściej jest to konkretna inwestycja lub chociażby spłata ZUS. Ściśle określone warunki charakteryzują również kredyty hipoteczne. W przypadku kredytów gotówkowych przez Internet jest inaczej. To ty, samodzielnie, decydujesz, na co przeznaczasz otrzymane środki. Bank nie wymaga od ciebie potwierdzenia zakupu ani dodatkowych zaświadczeń. Oczywiście warto pamiętać, aby mimo to rozsądnie dysponować swoim budżetem.

Kredyt 10000 przez Internet — co możesz zrobić z takimi pieniędzmi?

Skąd wynikają zapytania, o których wspomnieliśmy w poprzednim akapicie? Mogłoby się wydawać, że kredyt biorą tylko te osoby, które potrzebują pieniędzy na realizację konkretnego celu. Jednak nie zawsze tak jest. Zdarza się, że właściciele firm sprawdzają swoją zdolność kredytową i okazuje się, że mogą zaciągnąć pożyczkę, jednak nie do końca wiedzą, w co mogliby zainwestować. Nie należy negatywnie ich oceniać. Żyjemy bowiem w bardzo trudnych czasach i kredyt przez Internet zaciągnięty na jakąkolwiek kwotę wiąże się z ryzykiem, podobnie jak podejmowane inwestycje.

Jako klient indywidualny kwotę pożyczki rzędu 10 tysięcy złotych możesz wykorzystać na przykład na zakup sprzętu lub kursu, który umożliwi ci rozwój. Kredyty firmowe opiewają zwykle na większe kwoty, jednak taki kapitał również może być użyteczny dla właścicieli — właśnie w ramach zainwestowania w sprzęt.

Kredyt 20 tys. przez Internet — na co przeznaczyć te środki?

20 tysięcy złotych to idealna kwota do zainwestowania w obligacje. Tyczy się to jednak sytuacji, w której już posiadasz takie środki. Branie kredytu po to, aby zainwestować w niepewnej wartości — zwłaszcza w dzisiejszych czasach — akcje, nie jest najlepszym pomysłem. Jeśli zaciągniesz kredyt przez Internet na taką kwotę, możesz wykorzystać ją właśnie na specjalistyczny sprzęt lub kurs o wyższej wartości.

Kredyt 200 tys. przez Internet — jak złożyć wniosek o duży kredyt?

Prawdziwe wątpliwości zaczynają się jednak zazwyczaj przy kwotach najwyższego rzędu. Sama możliwość uzyskania kredytu przez Internet opiewającego na 200 tysięcy złotych to jeszcze nie wszystko — takimi pieniędzmi trzeba odpowiednio zarządzać. Zazwyczaj taka kwota tyczy się kredytów hipotecznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wnioskował o niego w formie zdalnej, jeśli tylko bank udostępnia taką możliwość. Warto jednak zaznaczyć, że zazwyczaj tzw. szybki kredyt przez Internet nie jest wówczas możliwy. Możesz złożyć wniosek online, jednak umowę podpiszesz osobiście. Poza tym procedura nie różni się od wnioskowania o mniejsze kwoty.

Darmowy kredyt przez Internet. Czy to możliwe?

Jak zapewne wiesz, banki zarabiają na udzielaniu swoim klientom kredytów. To dość oczywiste, bowiem pożyczki stanowią ich podstawowy produkt finansowy. A jednak co i rusz słyszymy o darmowych kredytach przez Internet. Czy takie faktycznie istnieją? Zasadniczo nie. O tzw. sankcjach kredytu darmowego mówimy wtedy, gdy instytucja naruszy prawa konsumenta, związane z otrzymanymi przez nas środkami. Wówczas zwracamy do banku tylko pożyczoną kwotę, pozbawiając go dodatkowych przychodów z tytułu transakcji, tj. przede wszystkim odsetek. Oświadczenie o naruszeniu prawa możemy złożyć w ciągu 12 miesięcy od wykonania umowy. Sankcje obejmują także kredyty gotówkowe zawarte przez Internet.

Ile kosztuje kredyt przez Internet?

Ustaliliśmy już, że kredyty to produkty finansowe, które pozwalają bankom na zarobek. Stąd też całkowity koszt kredytu przez Internet będzie oczywiście wyższy niż sama kwota pożyczki. Aby wybrać korzystną ofertę, skorzystaj z rankingu kredytów online. Od tego, który z nich wybierzesz, zależy to, czy będziesz zadowolony z warunków spłaty. Z pewnością szybki kredyt przez Internet pozwoli ci jednak zaoszczędzić sporo czasu, nawet jeśli jego warunki nie różnią się od kredytów zaciąganych w tradycyjny sposób.

Czy kredyt przez Internet jest bezpieczny?

Nadszedł czas, aby udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy kredyt przez Internet jest bezpieczny? Wspominaliśmy już, że przedstawiciele banków dokładają wszelkich starań, żeby tak było. Współcześnie dysponujemy rozwiniętymi systemami zabezpieczeń, wieloetapową weryfikacją użytkowników i metodami szyfrowania. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy również od nas samych. Co możesz zrobić, aby wziąć łatwy kredyt przez Internet bez obaw?

 1. Korzystaj tylko z rzetelnych, zweryfikowanych stron internetowych.
 2. Zadbaj o bezpieczne połączenie internetowe.
 3. Dokładnie sprawdź swój wniosek przed wysłaniem.
 4. Przeanalizuj warunki umowy, którą otrzymasz. Koniecznie sprawdź jej źródło. 
 5. Nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości SMS i e-mail.

Kredyt przez Internet — wady i zalety

Transakcje online mają oczywiście swoje wady i zalety. Główną korzyścią, która przekonuje wiele osób do zawierania kredytów przez Internet, jest naturalnie oszczędność czasu. Znaczna część klientów nie przepada również za rozmowami z przedstawicielami banków, obawiając się, czy trafią na kompetentnego pracownika. W przypadku transakcji online na decyzję czekamy krótko, a wniosek możemy złożyć o dowolnej porze. Jednak kredyt przez Internet, czy tego chcemy, czy nie, oznacza większe ryzyko. Z pewnością musimy poświęcić czas na dokładne sprawdzenie ofert i stron, z których korzystamy, aby być spokojnym o swoje dane i środki, które mają trafić na nasze konto.

Czy można wziąć kredyt przez Internet? Podsumowanie

Kredyty przez Internet z pewnością będą tylko zyskiwały na popularności. Żyjemy bowiem w czasach, w których dążymy do jak największej automatyzacji naszych działań i oferowanych usług. Coraz większa część z nich przenosi się do przestrzeni online. Dlatego warto się do niej przekonywać i zdobywać wiedzę, która w przyszłości może uchronić nas przed oszustwem, a jednocześnie poszerzyć nasze możliwości. Aby wziąć bezpieczny kredyt przez Internet, możemy skorzystać z pomocy doradców. Zwracając uwagę na wszystkie wymienione w niniejszym artykule elementy, ograniczymy ryzyko do minimum i zrealizujemy zamierzone cele.

Na czym polega refinansowanie kredytu?

Sytuacja na rynku kredytowym dynamicznie się zmienia. Każdy bank dysponuje bowiem własną ofertą produktów. Ta, którą przedstawia danemu klientowi, zależy zarówno od jego możliwości spłaty pożyczki, jak i od polityki instytucji. W związku z tym może się zdarzyć, że zaciągniemy niekorzystną dla nas — na przykład pod względem okresu kredytowania i wysokości rat — pożyczkę. To z kolei często prowadzi do utraty płynności finansowej. Jak pozbyć się niewygodnych długów i czy refinansowanie kredytu to rozwiązanie naszych problemów?

Refinansowanie kredytu — co to jest?

Przyczyn, dla których dana oferta kredytowa może okazać się dla nas niekorzystna, istnieje wiele. Po pierwsze, nie wszyscy klienci bankowi to wykształceni ekonomiści. Jeśli staramy się o kredyt, zazwyczaj próbujemy co prawda wykonać samodzielnie choćby drobny research. Czasami postanawiamy jednak zaufać pracownikowi instytucji i nie wychodzimy na tym dobrze. Po drugie, na rynku kredytowym z roku na rok zachodzą zmiany. Może się okazać, że kredyt, który zaciągnęliśmy kilka lat temu, obecnie nie spełnia naszych oczekiwań. Zastanawiamy się wówczas, dlaczego płacimy tak wysokie raty i dlaczego osoby, które zdecydowały się na pożyczkę niewiele później niż my, otrzymały lepsze warunki jej spłaty? Rozwiązaniem okazuje się wówczas refinansowanie kredytu. Co to znaczy?

Kredyt refinansowy to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Jeśli słyszałeś kiedyś o zjawisku konsolidacji zobowiązań, z pewnością łatwiej będzie ci zrozumieć refinansowanie kredytu. Polega ono na tym, że w wybranym banku zaciągamy nowy kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Najważniejszą z nich jest fakt, że nowe warunki kredytowe zostaną lepiej dostosowane do twoich potrzeb i możliwości, a także do zmian, które w ostatnich latach dokonały się na rynku. Możesz na przykład wydłużyć okres kredytowania, a tym samym znacznie zmniejszyć miesięczną ratę.

Refinansowanie kredytu — w jaki sposób można się o nie ubiegać?

Jeśli rozważamy kredyt refinansowy, musimy przygotować się na procedury podobne do tych, które mają miejsce w przypadku starań o inne rodzaje pożyczek. Refinansowania kredytu dokonamy w banku, dlatego musimy złożyć do instytucji odpowiedni wniosek. Jej przedstawiciele przeanalizują naszą zdolność kredytową, ewentualne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Długów, oraz dochody i ogólną sytuację finansową. Podejmowane kroki służą ocenie ryzyka kredytowego, a także wystosowaniu odpowiedniej oferty w kierunku klienta.

Musisz jednak wiedzieć, że refinansowanie kredytu jest nieco bardziej skomplikowane niż udzielanie standardowej pożyczki. Jeśli nie zadbasz o odpowiednie uzasadnienie swojego wniosku, może on zostać odrzucony przez bank. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców z firmy Kredito. Pomagają oni swoim klientom na wiele sposobów — wspólnie wybierzecie najlepszą ofertę kredytową i skompletujecie dokumentację, niezbędną w przypadku starań o najtańszy kredyt refinansowy.

Jak przebiega refinansowanie kredytu?

Refinansowanie kredytu oznacza, że przenosisz swoją pożyczkę do innej instytucji. Poprzednie zobowiązanie w całości spłaca wybrany przez ciebie bank, a ty wywiązujesz się z warunków nowej, korzystniejszej umowy przez ustalony okres.

Refinansowanie kredytu z definicji powinno pomóc ci w odzyskaniu płynności finansowej. Aby tak się stało, dokładnie przeanalizuj zapisy starej i nowej umowy. Może się bowiem zdarzyć, że przeniesienie kredytu bez odpowiedniego przygotowania spotka się z przykrymi dla klienta konsekwencjami. Niektóre banki przewidują na przykład dodatkowe opłaty związane ze wcześniejszą spłatą pożyczki. Jeśli umowa, którą zawarłeś jako pierwszą, pozwala na bezproblemową zmianę wierzyciela, zachowaj ostrożność, podejmując nowe zobowiązanie. Dokładnie sprawdź przede wszystkim całkowite koszty uzyskania kredytu i wysokość prowizji.

Kto może sięgnąć po refinansowanie kredytu?

Zastanawiasz się: refinansowanie kredytu — co to jest i czy to rozwiązanie jest odpowiednie dla mnie? Cóż, kredyt refinansowy jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które nie są zadowolone z warunków zawartej umowy kredytowej i wiedzą, że mogą uzyskać lepszą ofertę. Natomiast to, czy wybrany bank przyzna ci zobowiązanie, zależy przede wszystkim od tego, czy spełnisz jego wymogi. Proces refinansowania dotyczy najczęściej kredytów hipotecznych, chociaż chętnych do odnowienia kredytów gotówkowych również nie brakuje. Z pewnością warto próbować — nie zapominaj przy tym o możliwym wsparciu ze strony doradców zatrudnionych w Kredito.

Najtańszy kredyt refinansowy — od czego zależy jego koszt?

Jak już wspomnieliśmy, refinansowanie kredytu musi ci się opłacać. Inaczej zmiana instytucji finansowej przysporzy ci tylko kłopotów związanych z dokumentacją i analizami, a na domiar złego zabierze twój czas. Dlatego musisz pamiętać, że na koszt kredytu refinansowego składają się również ewentualne opłaty dodatkowe związane ze zmianą banku. Mowa tutaj przede wszystkim o wspomnianej już opłacie za wcześniejszą spłatę zobowiązania, zabezpieczeniu nowego kredytu oraz o prowizji. Jednak w przypadku niektórych osób może się okazać, że nawet dodatkowa opłata rzędu np. 1000 zł będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwoli im na uzyskanie lepszych długoterminowych warunków kredytowania.

Refinansowanie kredytu — kalkulator

Jeśli rozważasz refinansowanie kredytu, pomocne mogą okazać się narzędzia online. Znajdziesz je pod hasłem „refinansowanie kredytu kalkulator”. Zazwyczaj operacja wymaga wprowadzenia następujących danych: wysokości aktualnego zadłużenia, marży i prowizji, oprocentowania nowego i obecnego kredytu, a także pozostałego okresu spłaty. Umożliwia ona porównanie dostępnych ofert kredytowych.

Jak rozsądnie wziąć kredyty refinansowe?

Pamiętaj, żeby dokładnie przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw”, wynikające z refinansowania kredytu. Na ogół przyjmuje się, że kredyt refinansowy ma sens, jeśli znajdziemy ofertę charakteryzującą się niższą marżą. Należy jednak wziąć pod uwagę, że żyjemy w trudnych czasach — wszyscy zmagamy się z szalejącą inflacją i zmiennością stóp procentowych. Prowadzenie banku to natomiast biznes jak każdy inny. Dlatego musisz nastawić się na to, że jego właściciele i przedstawiciele będą chcieli jak najwięcej zarobić, podobnie jak ty zaoszczędzić. Zanim podejmiesz decyzję o refinansowaniu kredytu, dokładnie przeanalizuj:

 • zapisy obecnej umowy kredytowej,
 • sytuację na rynku finansowym i kredytowym,
 • oferty poszczególnych banków,
 • własną sytuację finansową,
 • możliwe zyski i straty,
 • możliwość uzyskania pomocy ze strony doradców kredytowych.

Te działania pozwolą ci na kontrolowanie budżetu i spłatę kredytu w korzystnych warunkach.

Prowadzenie finansów osobistych

Sprawdź jak ułożyć i uporządkować własne finanse osobiste oraz dlaczego warto!

Prowadzenie finansów osobistych nie jest wbrew pozorom prostym procesem, jakim może się wydawać. Zarządzanie własnymi pieniędzmi jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które warto wykonywać w przemyślany oraz usystematyzowany sposób. Aby to robić, należy poznać wszystkie podstawowe informacje dotyczące finansów osobistych, a także nieco więcej wiedzieć odnośnie zarządzania pieniędzmi. W tym artykule poruszamy najważniejsze kwestie, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, podpowiadamy jak w podstawowy sposób uregulować i uporządkować finanse, jak nimi skutecznie zarządzać oraz dlaczego warto to robić.

Najpierw uporządkuj finanse osobiste

Odpowiedzialne prowadzenie finansów powinniśmy zacząć od uporządkowania wszystkich kwestii związanych z naszymi środkami osobistymi. Ułatwi to znacznie wszystkie dalsze kroki oraz pozwoli efektywnie zarządzać naszymi pieniędzmi. Pierwszą czynnością, jaką zrobimy, powinno być zatem skompletowanie dokumentacji finansowej, czyli dokumentów związanych z naszymi wydatkami, przychodami czy zobowiązaniami. Gdy już zbierzemy w jednym miejscu wszystkie dokumenty, powinniśmy je zamienić na jedną formę, czyli elektroniczną lub papierową. Często płacimy rachunki naprzemiennie zarówno fizycznie jak i cyfrowo, a także w różny sposób załatwiony nasze kwestie finansowe. Przekonwertowanie wszystkich dokumentów na jeden typ pomoże nam utrzymać ciągłość archiwum oraz ułatwi ich przeglądanie. W tym celu możemy wydrukować rachunki cyfrowe, aby dołączyły do tych już istniejących lub zeskanować dokumenty do postaci cyfrowej i prowadzić naszą małą księgowość elektronicznie. Podczas segregowania dokumentacji powinniśmy przejrzeć całą historię wszystkich naszych zobowiązań tak, aby mieć aktualną wiedzę i pogląd na historyczne dane. Dokumentację powinniśmy segregować konkretnymi markami lub bankami albo zobowiązaniami i konkretnymi sprawami finansowymi oraz posegregować je chronologicznie.

Wybierz konta, karty, abonamenty i wydatki których potrzebujesz

Drugim krokiem gdy posiadamy już uporządkowaną dokumentację finansową, jest wybranie tych produktów bankowych i finansowych, które rzeczywiście są nam potrzebne. Z czasem gromadzimy wokół siebie wiele nieużywanych lub niepotrzebnych produktów finansowych, które posiadamy z przyzwyczajenia, a które jedynie utrudniają nam prowadzenie naszych finansów osobistych i generują dodatkowe koszty.

Aby uporządkować nasze finanse osobiste, należy przeprowadzić rewizję wszystkich produktów finansowych. Co to oznacza w praktyce? Będzie to przejrzenie wszystkich kont bankowych, posiadanych kart kredytowych, abonamentów czy innych wydatków, które płacimy cyklicznie. Następnie należy zastanowić się nad sensem posiadania każdego z nich i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i w jakiej ilości korzystamy z danego abonamentu lub produktu bankowego. Jeśli posiadamy np. internetowy abonament wideo czy wiele kart kredytowych generujących jedynie opłaty roczne powinniśmy zamknąć te wszystkie zobowiązania i produkty finansowe, z których nie korzystamy. Znacznie ułatwi to prowadzenie finansów i rozliczanie się oraz pomoże rocznie zaoszczędzić nawet bardzo dużo środków

Prowadź budżet domowy

Kolejnym krokiem, aby uporządkować nasze finanse osobiste i prowadzić je w usystematyzowanie sposób, jest stworzenie budżetu domowego. Budżet taki przypomina rozliczenie firmowe lub budżet państwa, ale jest po prostu prowadzony w odniesieniu do naszych finansów osobistych i wydatków rodziny. Budżet taki może prowadzić każda osoba niezależnie od tego czy jest singlem czy zarządza finansami wieloosobowej rodziny. Budżet domowy to inaczej zestawienie wszystkich przychodów oraz wydatków w danym miesiącu. Prowadzi się go i tworzy w miesiącu poprzedzającym ten właściwy, aby pierwszego każdego miesiąca był gotowy do wykonania na bieżący miesiąc. Budżet domowy w praktyce to spisanie w jednej kolumnie przychodów, a w drugiej wydatku i świadome rozdysponowanie ich w taki sposób, aby pieniądze zostały wydane efektywnie. Prowadzenie budżetu domowego pomaga opłacić nam w pierwszej kolejności wszystkie ważniejsze wydatki i zapobiega sytuacji, w której wydamy środki na mniej ważne rzeczy, a zabraknie ich na te istotne. Prowadzenie budżetu to także możliwość lepszego zarządzania finansami i spełnienia wielu swoich celów czy marzeń — co nie byłoby możliwe przy wydawaniu pieniędzy bez rozplanowania, gdyż w takich sytuacjach wydajemy je w niekontrolowany sposób. Prowadzenie budżetu domowego daje komfort psychiczny, a także pozwala unikać zadłużeń i regulować w pierwszej kolejności wszystkie najważniejsze wydatki. Budżet taki możemy prowadzić zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, a kluczem do sukcesu jest jego przestrzeganie. Jeśli będziemy robili to z dobrze z zaplanowanymi wydatkami miesięcznymi, nie grożą nam żadne kłopotliwe sytuacje, w których zabraknie nam pieniędzy na poszczególne wydatki.

Jeśli pożyczasz pieniądze rób to niskokosztowo

Bardzo ważnym aspektem prowadzenia finansów osobistych każdego człowieka jest pożyczanie pieniędzy. Każda osoba w swoim życiu robi to nieraz na mniejsze lub większe cele. Pożyczanie pieniędzy jest bardzo ważne ze względu na oprocentowanie, które dodatkowo nas zadłuża i które jest opłatą za możliwość szybszej realizacji celu. Jeśli zatem chcemy pożyczać pieniądze, warto robić to w konkretny korzystny dla nas sposób, aby nie płacić zbyt wysokich odsetek i nie tracić na pożyczaniu pieniędzy zbyt wielu ośrodków.

Pierwszym najlepszym sposobem pożyczenia pieniędzy jest pożyczenie ich od rodziny i znajomych. Choć może nie jest to najbardziej komfortowe rozwiązanie, jeśli mamy taką możliwość warto pożyczać pieniądze właśnie od nich. Nie będziemy musieli zapłać oprocentowania oraz będziemy współpracować z osobami, którym ufamy, a takie pożyczanie pieniędzy nie niesie ze sobą ryzyka negatywnych zagrożeń.

Jeśli chcemy pożyczyć pieniądze niezależnie, warto zrobić to przez kilka najkorzystniejszych sposobów. Pierwszym z nich jest korzystanie z karty kredytowej. Karty kredytowe są najniżej oprocentowanym sposobem pożyczenia pieniędzy na rynku. Korzystając z nich mamy do dyspozycji nawet blisko dwumiesięczny okres bezodsetkowy, gdzie nie płacimy za pożyczone pieniądze, jeśli zwrócimy je w tym terminie, a jeśli zdecydujemy się pożyczać je na dłuższy okres, RRSO wynosi ok. 8 – 12%. Na podobnej zasadzie działają debety i limity w koncie z tą różnicą, iż nie posiadają one przeważnie okresu bezodsetkowego, a jeśli tak jest, to okres ten wynosi jedynie ok. kilku dni. Plusami tego sposobu pożyczania pieniędzy jest fakt, że pożyczamy je od renomowanego banku, a nie prywatnej firmy pożyczkowej co wpływa na bezpieczeństwo i wiarygodność całej transakcji. Karty kredytowe i limity w koncie wyrabia się, składając wniosek kredytowy poprzez zbadanie naszej zdolności kredytowej i udzielenie nam przez bank konkretnej sumy limitu. Pieniądze z karty lub debetu możemy wykorzystywać na dowolne cele. Jeśli, więc często pożyczamy pieniądze, warto wyrobić sobie jeden z tych produktów finansowych na zapas, aby w razie chęci pożyczenia pieniędzy były one dostępny od ręki.

Pośrednim sposobem pożyczenia pieniędzy pod kątem opłacalności są kredyty bankowe, które są oprocentowane na poziomie od 7 do ok. 30 % RRSO. Nie są już tak elastyczne jak karty kredytowe i limity, chociaż w dalszym ciągu są udzielane przez banki, a więc możemy korzystać ze współpracy z renomowaną instytucją. Najmniej opłacalną formą pożyczania pieniędzy są prywatne pożyczki pozabankowe, które często są oprocentowane na kilkadziesiąt procent RRSO lub nawet więcej. Jeśli nie musimy, nie powinniśmy z nich korzystać.

Zadłużenia

Nieodłączną częścią każdego budżetu domowego i finansów osobistych są zadłużenia. Któż z nas ich nie miał. Posiadając je, należy jednak zwracać na nie szczególną uwagę, aby nie przerodziły się w spiralę zadłużenia, czyli spłacanie jednych zobowiązań kolejnymi nowymi. Nigdy nie można dopuścić do takiej sytuacji nawet za cenę przerwania spłacania danego zadłużenia i zmierzenia się z długiem w niskiej sumie od razu. Ze spirali zadłużenia jest bardzo trudno wejść i posiada ona bardzo wiele negatywnych konsekwencji, które potrafią ciągnąć się przez całe życie. Gdy problemy finansowe dopiero nam zagrażają, możemy skorzystać z konsolidacji, czyli połączenia zobowiązań i obniżenia miesięcznej raty w zamian za dłuższą spłatę. Jeśli nie radzimy sobie z zadłużeniami, warto udać się to doradcy finansowego lub firmy antywindykacyjnej i uzyskać wsparcie. Gdy z kolei wiemy wcześniej, że zbliża się trudna sytuacja finansowa, należy maksymalnie obniżyć wydatki i zrezygnować z tych wszystkich, które nie są nam konieczne do przeżycia i za wszelką cenę starać się przetrwać trudny czas regularnie spłacając wszystkie zobowiązania.

Dlaczego warto posiadać uporządkowane finanse osobiste?


Posiadanie uporządkowanych finansów osobistych oraz odpowiedzialne i świadome zarządzanie nimi jest bardzo ważne dla każdego człowieka. Pieniądze to nieodłączna część życia, która decyduje o wielu rzeczach i kwestiach takich jak możliwości życiowe, poziom naszego aktualnego życia, zabezpieczenie finansowe czy cele do jakich dążymy. Uporządkowanie finansów osobistych oraz prowadzenie ich poprawnie daje nam przede wszystkim komfort psychiczny. Jeśli posiadamy szczegółową wiedzę na temat naszych finansów, możemy też nimi lepiej zarządzać oraz wykorzystywać je efektywniej do spełnienia naszych celów. Dzięki prowadzeniu finansów osobistych w rzetelny sposób, będziemy mogli zatem osiągnąć w życiu więcej i wykorzystać nasze pieniądze do spełnienia marzeń.

Uporządkowane i solidnie prowadzone finanse osobiste zapobiegają też wpadnięciu w zadłużenie, a co za tym idzie, pozwalają uniknąć wielu negatywnych następstw długów, które potrafią ciągnąć się latami. Samo uporządkowanie finansów osobistych i zarządzanie nimi jest bardzo proste oraz możliwe dla każdej osoby, która poświęci jedynie nieco czasu na zapoznanie się z tym tematem. Odpowiednie zarządzanie własnymi pieniędzmi to również wymierne korzyści takie jak możliwość życia na wyższym poziomie czy możliwość realizacji własnych przyjemności i hobby.

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim złożysz wniosek o kredyt sprawdź swoje możliwości spłaty. Oszacowanie zdolności kredytowej z naszą pomocą jest bezpłatne, a może znacząco ułatwić Ci starania o kredyt. Zweryfikujemy o jak wysoki kredyt możesz się starać, jak wysoką ratę jesteś w stanie spłacać oraz gdzie złożyć wniosek, aby nie narażać się na decyzję odmowną.

PRZEJDŹ DO KALKULATORA