Kredito > Kredyty bez zdolności > Scoring kredytowy — co na niego wpływa i jak go poprawić?

Scoring kredytowy — co na niego wpływa i jak go poprawić?

Ekspert Kredito

Scoring kredytowy pozwala instytucjom finansowym szybko i skutecznie zweryfikować wiarygodność potencjalnego klienta. Warto wiedzieć, co to jest i z czego wynika, aby nie napotkać na przykrą niespodziankę w procesie wnioskowania o wymarzony kredyt. Wszystkie te kwestie zostaną szczegółowo omówione poniżej!

Co to jest scoring kredytowy?

Na pierwszy rzut oka kwestia tego, co to znaczy scoring kredytowy, może wydawać się złożona, ale w praktyce jest to łatwe do zrozumienia pojęcie. Scoring kredytowy to nic innego, jak wyrażona w punktach ocena rzetelności danej osoby, którą bank lub inna instytucja finansowa może posiłkować się w procesie rozpatrywania wniosku o kredyt, lub pożyczkę.

Tego typu miara wiarygodności kredytobiorcy spotykana jest w wielu państwach, w tym w Polsce. W naszym kraju wyliczaniem oceny scoringowej zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej, nazywane w skrócie BIK-iem. Trafiają do niego informacje o wszystkich aktualnie spłacanych w naszym kraju kredytach, a także częściach pożyczek.

Stąd wnioskując o jakiekolwiek zobowiązanie finansowe (kredyt, pożyczkę, ale także na przykład abonament na Internet lub telefon) często można spotkać się z koniecznością wyrażenia zgody na wysłanie przez firmę zapytania do BIK-u o daną osobę.

Jak wygląda punktacja scoringu kredytowego? 

Obecnie BIK określa ocenę scoringową poszczególnych osób w skali od 0 do 100 punktów. Swego czasu stosowano inny zakres, w związku z czym można jeszcze natknąć się na informacje o starej punktacji scoringu kredytowego, w której zaczynał się on od 192 i mógł wynieść maksymalnie 631 punktów. 

Im wyższa punktacja, tym bardziej pozytywnie postrzegany jest dany klient. Biuro Informacji Kredytowej wylicza scoring kredytowy dla każdego kredytobiorcy, który spłaca co najmniej jeden kredyt od 6 miesięcy. W związku z tym na przykład osoba chcąca dopiero zaciągnąć swój pierwszy kredyt w życiu nie będzie miała jeszcze oceny scoringowej.

Na jakiej podstawie poszczególnym dłużnikom przyznawane są określone oceny? BIK bierze pod uwagę między innymi:

  • jak długa jest historia kredytowa (stąd młodym osobom może być trudniej uzyskać duży kredyt)
  • czy zobowiązania były spłacane z opóźnieniem, a jeśli tak, to jak dużym
  • z jaką częstotliwością składane są wnioski o różne typy kredytów, które kończą się decyzją odmowną
  • w jakim stopniu wykorzystywane są dostępne limity w koncie oraz karty kredytowe (jeśli całkowicie lub niemal całkowicie, jest to postrzegane negatywnie).

Biuro Informacji Kredytowej zestawia te dane z informacjami na temat modelowych dłużników — osób, które już otrzymały kredyty i spłacają je na czas. Im bardziej profil danej osoby jest podobny do profilu rzetelnego kredytobiorcy, tym wyższy scoring kredytowy.

Jak sprawdzić scoring kredytowy?

Osoby zastanawiające się, jak sprawdzić scoring kredytowy, nie muszą daleko szukać odpowiedzi na to pytanie. BIK udostępnia informacje na ten temat nie tylko bankom i innym instytucjom finansowym, ale także samym klientom, którzy chcą zweryfikować swoją własną sytuację, na przykład przed wnioskowaniem o kredyt.

Jest to jednak usługa płatna. Poznanie swojego scoringu bankowego wymaga wykupienia raportu BIK. Pojedynczy raport wiąże się z kosztem 49 złotych, można również wykupić zestaw 6 raportów za 129 złotych. Oprócz oceny scoringowej znajdują się w nim także między innymi informacje o wpisach w historii kredytowej, opóźnieniach w spłacie, wakacjach kredytowych czy obecności na liście dłużników BIG InfoMonitor.

BIK co prawda jest zobowiązany udostępnić każdej osobie raz na 6 miesięcy bezpłatną kopię informacji na jej temat, które przetwarza, ale taki dokument zawiera stosunkowo niewiele danych. Dowiemy się z niego na przykład, kiedy Biuro otrzymywało zapytania na nasz temat, ale nie poznamy swojego scoringu kredytowego. Jest on widoczny jedynie z poziomu płatnego raportu.

Jak poprawić scoring kredytowy?

Wyjaśnienie, co to jest scoring kredytowy, daje już wskazówkę odnośnie do tego, jak go poprawić. Jako że wykorzystywanie limitów w rachunkach i kartach w zbyt dużym stopniu przyczynia się do obniżenia scoringu, warto utylizować je, ale w ograniczonym zakresie. Należy także zadbać o regularne, terminowe spłacanie wszelkich posiadanych należności. Im częstsze i większe opóźnienia w spłacie, tym niższego wyniku należy się spodziewać.

Nie bez znaczenia jest także strategiczne podejście do wnioskowania o kredyty i inne produkty finansowe. Jeśli w krótkim czasie spotkamy się z odmową różnych instytucji, dotyczącą odmiennych typów zobowiązań (gdy na przestrzeni kilkunastu dni wnioskujemy do różnych instytucji o ten sam rodzaj kredytu, jest to traktowane jako jedna próba), nasz scoring bankowy spadnie. 

Przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku warto więc dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i oczekiwania banku, aby uzyskać pewność, że otrzyma się pozytywną decyzję kredytową. Nie trzeba działać w tym zakresie na własną rękę. Można skorzystać z pomocy specjalisty, który sprawdzi ocenę scoringową klienta, a następnie ustali, do jakiej instytucji najlepiej się zwrócić.

Kiedy i jak budować historię kredytową, aby zapewnić wysoki scoring kredytowy?

Jak wspomniano, to, jak długa i wypełniona zobowiązaniami spłaconymi na czas jest historia kredytowa, wpływa na scoring kredytowy. W związku z tym warto jak najwcześniej zacząć ją budować, aby później nie natrafić na problemy, na przykład w procesie zaciągania kredytu hipotecznego. Wbrew pozorom budowanie historii kredytowej nie musi wiązać się z niepotrzebnymi kosztami.

Można na przykład przy okazji kupowania elektroniki, mebli i innych tego typu produktów skorzystać z dostępnych obecnie powszechnie opcji zakupu na raty 0% zamiast zakupu za gotówkę. W ten sposób nie będzie trzeba martwić się o odsetki czy zaciągać zbędnych w danych okolicznościach kredytów gotówkowych, a na dłuższą metę wpłynie to pozytywnie na scoring bankowy (o ile zobowiązania będą spłacane w terminie). 

Zawsze trzeba jednak kontrolować swój budżet, czyli przed podjęciem decyzji w sprawie pożyczki lub kredytu zastanowić się, czy nie będzie to zbyt duże wyzwanie dla domowych finansów. Dzięki temu nie dojdzie do przekredytowania.

Scoring kredytowy a zgoda na przetwarzanie danych dłużnika

Przy wyliczaniu scoringu kredytowego niekoniecznie zawsze są brane pod uwagę wszystkie zobowiązania, jakie dana osoba zaciągnęła w swoim życiu. Dane o aktualnie spłacanym kredycie (lub pożyczce, jeśli pożyczkodawca współpracuje z Biurem) muszą być widoczne w BIK-u do momentu jego pełnego uregulowania. 

Jeśli zobowiązanie zostało spłacone w terminie, informacje o nim nie mogą być dalej przetwarzane bez zgody kredytobiorcy, w tym do obliczania oceny scoringowej. W przypadku, kiedy doszło do opóźnienia w spłacie (powyżej 60 dni), wpis na ten temat będzie widoczny dla potencjalnych kredytodawców przez 5 lat po zakończeniu spłaty długu, oddziaływając negatywnie na scoring bankowy.

W ramach poprawy scoringu kredytowego warto więc zadbać o to, aby BIK miał możliwość dalszego przetwarzania pozytywnych danych. Jeśli odpowiednie zgody nie zostały wyrażone, kredyty i pożyczki będą pomijane przy obliczaniu punktacji, podczas gdy mogłyby się przyczynić do jej podwyższenia. 

Trzeba także zweryfikować, czy na pewno zostały wycofane wszelkie zgody odnośnie do bardziej negatywnych wpisów, których BIK nie ma już prawa przechowywać bez pozwolenia kredytobiorcy.

Scoring kredytowy — podsumowanie

Scoring kredytowy to aspekt, na który wiele osób prędzej czy później będzie musiało zwrócić uwagę. W szczególności dotyczy to osób, które zechcą zaciągnąć kredyt hipoteczny lub inne duże zobowiązanie, w przypadku którego bank przykłada duży nacisk do weryfikacji dobrej sytuacji finansowej wnioskodawcy. Warto jak najszybciej dowiedzieć się, jak sprawdzić scoring kredytowy i co zrobić, aby go poprawić, jeśli okaże się niezadowalający. Biorąc pod uwagę, że podwyższenie swojej oceny scoringowej może wymagać czasu, im szybciej przed złożeniem wniosku o kredyt rozpocznie się działania w tym zakresie, tym lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim złożysz wniosek o kredyt sprawdź swoje możliwości spłaty. Oszacowanie zdolności kredytowej z naszą pomocą jest bezpłatne, a może znacząco ułatwić Ci starania o kredyt. Zweryfikujemy o jak wysoki kredyt możesz się starać, jak wysoką ratę jesteś w stanie spłacać oraz gdzie złożyć wniosek, aby nie narażać się na decyzję odmowną.

PRZEJDŹ DO KALKULATORA